Slovník pojmů použitých na stránkách www.oopp.cz
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [Z]

A

ABRAZE

Abraze znamená opotřebení v důsledku tření. Podle mechanických standardů EN388 pro rukavice, EN343 pro obleky a EN ISO20344 pro obuv, slouží příslušný test ke zjištění, kdy dojde ke zničení výrobku. Příslušná úroveň tedy znamená míru odolnosti a životnosti.

ABS

Akrylonitril-butadien-styren (zkratka ABS) je termoplast, který se používá v průmyslu pro výrobu pevných, lehkých a tvarovaných výrobků. Materiál používaný pro výrobu skořepiny ochranných průmyslových přileb.

ACETÁT

Jedná se o vlákno získané reakcí umělých pryskyřic na celulózu a vyznačuje se: nízkou hmotností, vynikajícími optickými vlastnostmi, odolností vůči teplu, dobrou odolností vůči většině chemických přípravků. Má nicméně také některé nevýhody: slabou odolnost vůči oděru a poškrábání, riziko vzplanutí v blízkosti tepelného zdroje o teplotě více než 100°C.

AEROFRESH CONTROL

Systém vyvinutý společností Delta Plus, který pomocí větrací mřížky zajišťuje větrání obuvi v místě klenby a kotníku.

AEROSOL

Aerosol je heterogenní směs malých pevných (dým) nebo kapalných částic (mlha) v plynu. Rozptýlené částice mají velikost od 10 nm do 100 μm, což odpovídá shlukům několika molekul až částicím tak hmotným, že už nemohou snadno poletovat v atmosféře.

AKOMODACE (AKOMODAČNÍ REFLEX)

Oční čočka se chová jako dioptrická čočka - pomocí svalu umožňuje zaostření na vzdálenost. Její špatná funkce je příčinou presbyopie. Akomodační reflex zajišťuje ostré vidění.

AKRYL

Syntetické vlákno, které často imituje vlnu:Vyniká vysokou elasticitou (takže se nemačká), je velmi lehké, jeho tepelně izolační vlastnosti se blíží vlně, vyniká rovněž vysokou odolností vůči otěru a pevností v tahu. Je termoplastické, má velkou absorpční schopnost a velice rychle schne.

AKTIVNÍ UHLÍ

Aktivním uhlím, absorpčním uhlím nebo živočišným uhlím se nazývá uhlí zpracované pyrolýzou tak, aby došlo ke zvýšení jeho absorpčních schopností. Výchozím materiálem jsou často kokosové ořechy, ale může jím být i dřevo, kosti nebo uhlí jiného původu. Zrnko aktivního uhlí má strukturu pórů a kanálků, které velikostí připomínají strukturu molekul. Aktivní uhlí má velký vnitřní povrch (400-1500 m2/g) a může adsorbovat široké spektrum látek (i toxických).

ALUMINIOVÁ (PODŠÍVKA)

Aluminiová podšívka DELTALU je ve vnitřních částech oděvů skutečnou ochranou proti chladu a větru. Zajišťuje tepelnou izolaci a lehkost.

ANTI-MIST (AB)

Povrchová úprava čoček spočívající v jejich ponoření do příslušné lázně, která zabrání jejich zamlžení. Tato úprava není totožná se zrcadlovou úpravou samotných čoček.

ANTI-SCRATCH (AR)

Povrchová úprava čoček s cílem zabránit jejich poškrábání. Tato úprava spočívá v ponoření čoček do «silikonového» rozpouštědla. Tento postup čočku nepoškodí ani neovlivní vidění.

ANTISTATIKA

Má zároveň vlastnosti vodiče i nevodiče. Často vyžadovaná v průmyslovém prostředí, představuje dobrý kompromis tam, kde je možnost vzniku jiskření z elektrostatického náboje a zároveň riziko smrtelných úrazů elektrickým proudem. Používá se především v prostředí s vysokým nebezpečím výbuchu jako jsou: chemické závody, rafinerie zbrojních závodů, doly. Jsou také často používány pro ochranu materiálů citlivých na elektrické výboje, například závody na výrobu elektronických komponentů, montáže polovodičů. Dále se také používají v závodech s regulovaným klimatem, jako jsou lakovny v automobilkách, kde je cílem zamezit vzniku částic, které by se mohly usadit na laku karosérie.

ANTISTATICKÁ OBUV

Antistatická obuv je obuv, která se má používat tam, kde je nutné zmenšit elektrostatický náboj jeho odvedením tak, aby se vyloučilo nebezpečí zapálení, např. hořlavých látek a par, způsobené jiskrami, i když není úplně vyloučené nebezpečí elektrického šoku způsobeného  elektrickým přístrojem nebo částmi vedoucími elektrický proud.

APLIKACE ZA TEPLA (ŠEV)

Zakončení látky na oděvu, které na jedné straně překrývá pásek z podobné látky jako je látka oděvu, a který je za tepla na oděvu aplikován tak, aby zajistil vyšší ochranu a izolační schopnosti.

APRETURA

Apretura je finální úprava některých látek nebo vláken, která má danému materiálu zajistit požadované vlastnosti, například ohnivzdorné, antistatické, dobré užitné apod.

APV

ang. Assumed Protection Value (= předpokládaná úroveň ochrany): komplexní metoda • Tlumení frekvencí (63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz & 8000Hz). • Mean Attenuation (průměrné tlumení): průměr tlumení na každém 16. testovaném člověku • Standard Deviation (standardní odchylka): statistická prezentace výsledků • Assumed Protection (předpokládaná ochrana): minimální tlumení při každé úrovni frekvence.

AQL

Počáteční písmena výrazu “Average Quality Level” («průměrná úroveň jakosti»). Norma ISO č. ISO2859 stanoví vzorkování jednotlivých po sobě jdoucích kontrolních dávek, AQL tudíž určuje maximální počet rukavic se závadou na stupni 100.

ARAMID

Termostabilní vlákno používané především při výrobě materiálů odolných vůči vysokým teplotám (ohnivzdorné oděvy).

ARCH SUPPORT SYSTEM (PODPŮRNÝ SYSTÉM PRO KLENBU)

Jedná se o anatomicky tvarovaný díl, který zpevňuje nožní klenbu, zajišťuje lepší stabilitu nohy a zabraňuje jejímu pokroucení.

ARI

ARI je zkratka pro: fr. Appareil Respiratoire Isolant = Izolační dýchací přístroj. Tento typ přístroje zajišťuje ochranu dýchacích cest v prostředí, kde je podíl kyslíku menší než 17 % a podíl toxických látek vyšší než 5 %.

ATEX

Tato směrnice se vztahuje na ochranná zařízení a systémy používané ve výbušné atmosféře.

[zpět na začátek]

B

BAVLNA

Bavlna je měkké přírodní textilní vlákno skládající se z téměř čisté celulózy (94%). Oděvy vyrobené z bavlněného vlákna jsoupohodlné, snadno udržovatelné, vysoce savé a trvanlivé, mají dobrou pevnost v tahu (245–373 mN/tex) a v oděru.

BEDERNÍ OPĚRKA

Opěrka, která je součástí postroje, má dvojí význam - může podepřít sezení a zároveň rozloží sílu v případě pádu, zabrání tak silnému nárazu na vnitřek stehen a dalším jevům, které pád vyvolává. Bederní opěrka není povinnou součástí postroje.

BEZPEČNOSTNÍ POSTROJ PROTI PÁDU Z VÝŠKY

Bezpečnostní mechanismus pro ochranu těla, který slouží k zastavení pádu. Postroj je součástí systému ochrany proti pádu z výšky. Díky své koncepci je předurčen k zachycení člověka při pádu a po pádu v úhlu 50 ° proti svislé poloze.

BIAS (DIAGONÁLNÍ TKANINA)

Jedná se o využití části tkaniny v příčném směru (úhel 45°), aby se získala ohebná a deformovatelná součást. Příklady použití: pásky nebo stuhy, které musí kopírovat zaoblené tvary (okraj manžety, vnitřní pásy kalhot, atd.).

BOČNÍ (UCHYCENÍ)

Způsob uchycení ochranného prostředku proti pádu na postroji.

BUMPER CAP

Ochranná špička, která chrání přední část podrážky před předčasným opotřebováním.

BUNDA

Bunda je oděv s rukávy, který se zapíná vpředu a kryje horní část těla až po pás nebo po boky.

[zpět na začátek]

C

ČÁRA ŽIVOTA

Jedná se o jisticí prostředek, který se připíná na systém ochrany proti pádu při jištění horizontálních pohybů osoby, která pracuje ve výškách. Jisticím prostředkem může být lano, popruh, provaz nebo paprsek.

CEMENTOVANÝ (ŠEV)

Postup vytváření švů lepením za tepla, který zaručuje připevnění švů u povlakovaných materiálů.

ČESANÁ LÁTKA

Látka, která má na jedné straně nebo po obou stranách vlasový povrch vytvořený procesem česání. Postup spočívá v tom, že se látka vloží do rotačního bubnu s kovovými bodci. Tato úprava dodává látce větší krycí schopnost a hebkost, látka je teplejší a objemnější, ale zároveň ztrácí na pevnosti.

CHLÓROVÁNÍ (RUKAVIC)

Postup praní latexových rukavic ve chlorované vodě, čímž se tyto rukavice zbaví práškování. Výhody nepráškovaných rukavic: snadno se navlékají (sametový dotek), zvýšené pohodlí a snížení alergických účinků přírodních latexových proteinů zachycených v prášku.

ČINĚNÍ

Při činění dochází k přeměně surové kůže ve vyčiněnou kůži, tedy na materiál odolný proti rozkladu, připravený na konečnou úpravu a chemicky stabilní. Existuje několik typů činění: • Rostlinné činění (přírodní činidla extrahovaná z rostlin). • Minerální činění (především pomocí solí chrómu). • Kombinované činění (přírodní činidla upravená pomocí chrómu).

ČÍSLOVÁNÍ STÁVKŮ

Určuje šířku článku. Odpovídá počtu jehlic použitých na 1 anglický palec (2,54 cm). Příklad: číslo 7 odpovídá 7 jehlicím na 1 palec. Čím je číslo vyšší, tím je článek jemnější. Čísla jsou 7; 10; 13; 14.

CORDURA®

Cordura je registrovaný název pro Nylon 66, je to jedna z nejpevnějších látek, extrémně odolná proti oděru a propíchnutí, vlákna jsou potažená polyuretanem a ošetřená pro maximální voděodpudivost. Tento  materiál je vhodný pro výrobu oděvů a vybavení pro myslivce, batohů, zavazadel, cyklistické obuvi nebo zimních sportovních a pracovních oděvů.

[zpět na začátek]

D

DECIBELY

Akustický tlak, jinak zvaný také intenzita nebo amplituda zvuků a hluku, vyjádřený v decibelech (dB), který stanovuje nebezpečí vlivu na člověka. Bezpečnostní práh byl stanoven na 85 dB: při jeho překročení dochází k bolestivosti a k poškozování sluchu. Decibely se obecně měří pomocí sonometru (hlukoměru), který mění akustický signál na elektrický proud.

DEFLEKTOR

Funkci deflektoru plní přilba - díky svému zaoblenému tvaru dokáže odvrátit směr pádu tělesa a nemusí ho okamžitě násilně zastavit, dojde tím tak ke zmírnění síly nárazu.

DERMIS

Kůže zvířat, sestávající ze dvou vrstev: povrchové (vnější část kožní vrstvy) a škáry (vnitřní část kožní vrstvy). Koželužným procesem se dermis přemění na vyčiněnou kůži.

DIOPTRIE

Jednotka pro mohutnost optických systémů, která slouží ke stanovení míry lomu, což znamená schopnosti daného prostředí nebo předmětu odklonit světelné paprsky. Jednotka mohutnosti, která se rovná převrácené hodnotě ohniskové délky, je vyjádřená v metrech. Ohnisková délka je vzdálenost mezi čočkou nebo prostředím, které vytváří lom, a bodem konvergence těchto paprsků (bodem, kde se stýkají). Zorný systém člověka rozlišuje 60 dioptrií (40 pro rohovku a 20 pro čočku).

DMF

Dimetylformamid nebo N,N-dimetylformamid představuje běžné rozpouštědlo používané v organické chemii. DMF může být karcinogenní látka, přestože EPA (Environmental Protection Agency) ji nepovažuje za látku vyvolávající rakovinu. Nový inovační výrobní proces, který se také nazývá PU Water, je založen stoprocentně na vodě. Žádná rozpouštědla jako DMF se nepoužívají, což vede ke zvýšení bezpečnosti.

DOLOSTONE

Dolostone představuje sedimentární karbonátovou horninu, která obsahuje minimálně 50 % dolomitu. Jedná se o podvojný karbonát vápníku a magnézia, který krystalizuje do kosočtverečných hranolů (klenců). Dolostone je sedimentární hornina, která se skládá hlavně z minerálních dolomitů (90 - 100 %) a vápence, přičemž tyto dvě složky mají rozdílnou hustotu (dolomit: 2,87; vápenec: 2.71). Dolostone hraje základní roli v erozi hornin. Dolostonový test se provádí pomocí dolostonového prachu a představuje možný test filtračních kukel záchranných přístrojů (EN 149 :2006) z hlediska jejich dlouhé funkční životnosti a odolnosti vůči penetraci.

DRILEX®

Technická podšívka, kterou najdeme v kvalitní sportovní obuvi. Tuto podšívku tvoří 2 vlákna, zajišťuje absorpci potu a odvod vlhka směrem ven z obuvi (zamezuje vzniku bakterií a zápachu).

DRUK (PATENTKA)

Druk nebo patentka je druh zapínání oděvů, je to cvoček, kde dvě protilehlé strany do sebe zacvaknou.

DUAL GRIP

Název pro podešev realizovanou tak, aby zajišťovala náležité přilnutí k hladkému či sypkému povrchu, s výstupky se širokou kontaktní plochou a centrálními kanálky pro odvod kapaliny.

[zpět na začátek]

E

ECO-DESIGN

Delta Plus provádí vývoj ekologických výrobků, jejichž dopad na životní prostředí je redukován na minimum. Znamená to, že během životnosti takového výrobku je minimalizována spotřeba energií a používání surovin jako např. organické bavlny. Kromě toho má prioritu redukované balení.

ELASTAN

Roztažitelná příze vyrobená ze syntetických elastomerových vláken. Elastan se vždy mísí s dalšími vlákny tak, aby tkanina získala požadované vlastnosti: ohebnost, pružnost a nemačkavost.

ELASTICKÝ PÁSEK

Pružný díl jednorázové polomasky (na nos), který se nachází v její horní části a slouží k nastavení obličejové části masky tak, aby dobře přilnula na obličej uživatele.

ELEKTRICKÝ OBLOUK

Elektrický oblouk představuje viditelný elektrický proud v nevodivém médiu (plynu, vzduchu, vakuu ...). Oblouk se vytvoří v případě ionizace nevodivého materiálu, což nastane snadněji v případě, kdy se v blízkosti tohoto nevodivého materiálu vyskytují vodivé plochy. Poloha elektrického oblouku je stabilní: Jakmile si nalezne nejkratší dráhu, tak zůstane zachován (princip minimální energie). Celkový problém svařování elektrickým obloukem spočívá ve zvládnutí oblouku vytvářením trvalého pohybu, čímž se zachová požadovaný tvar oblouku navzdory skutečnosti, že emitující povrch (nebo méně častěji přijímající povrch) někdy představuje ostrý úhel. Svařování elektrickým obloukem vytváří obrovské množství soustředěného tepla vytvářejícího fůzi materiálů a pevný spoj, který zůstane po ochlazení zachován.

ELEKTRICKÝ VÝBOJ

Při elektrickém výboji dochází k popáleninám elektrickým proudem, aniž by proud musel procházet tělem. Při nízkém napětí dochází po elektrickém oblouku k povrchním popáleninám na kůži, nejčastěji zasahují ruce a obličej. Ochrana je zajišťována polykarbonátem o tloušťce >1,4 mm. Nejlepší ochranu zajišťují obličejové štíty.

ERGONOMIE

Nauka o organizaci práce z metodického hlediska a o navrhování ochranných pracovních pomůcek z pohledu anatomických možností člověka.

EVA

Etylenvinylacetát je lehký pěnový materiál, podle obsahu vinylacetátu se mění jeho charakter a vlastnosti. Výrobky z EVA jsou pevné, odolné proti nárazům a mechanickému opotřebení, mají chemickou stálost a velkou tepelnou odolnost od -40 °C do +160 °C.

EVROPSKÁ SMĚRNICE

Směrnice je právním aktem vyneseným buď samotnou Radou Evropské unie nebo Radou a Parlamentem. Je závazná pro státy, které jsou příjemci dané směrnice, ve smyslu stanoveného cíle, ale ponechává na jejich rozhodnutí prostředky a způsoby, jak cíle dosáhnout ve stanovených lhůtách.

[zpět na začátek]

F

FILTRAČNÍ PŘÍSTROJE

Typy přístrojů na ochranu dýchacích orgánů, které se používají buď pozitivním tlakem (řízenou ventilací) nebo negativním tlakem (spontánní ventilací).

FLANEL

Lehká kartáčovaná tkanina, měkký a jemný na dotek, originálně vyráběno z vlny.

FLAŠÉ

úprava povrchu skel či brýlí se zrcadlovitým efektem, díky níž dochází ke zmírnění únavy očí při expozici silnému slunečnímu záření a omezuje s ní spojenou bolest (bolesti hlavy…). Tento prostředek nelze použít zároveň s úpravou proti mlžení. Barva upraveného povrchu bývá zlatavá.

FLEECE

Fleece je lehký prodyšný syntetický materiál vyráběný ze 100% polyesteru zpracovaného do krouceného vlákna, povrch je upraven kartáčem do vlasu. Tento materiál neabsorbuje vlhkost a má dobré termoizolační vlastnosti za sucha i mokra. Přidáním dalších materiálů získává fleece nové vlastnosti jako pružnost nebo odolnost proti větru a vodě.

FLOKOVÁNÍ

Jedná se o vrstvu z bavlněných vláken, která představuje finální povrchovou úpravu. Flokování zajišťuje příjemný a měkký kontakt a snižuje pocení.

FNP (ODPOVÍDÁ NAŠEMU NPK)

Nominální faktor ochrany. Vzorec umožňující stanovit úroveň ochrany při používání ochranné dýchací masky, a to při zkušebních podmínkách normy: FNP = 100 / FTI (%). Nejvyšší koncentrace při expozici odpovídá: FNP x VME (průměrná hodnota expozice).

FREKVENCE

Frekvence se vyjadřuje v hertzích. Pro lidské ucho jsou slyšitelné pouze zvuky o frekvenci od 20 do 20 000Hz. Slyšitelný zvuk o frekvenci od 20 do 200 Hz je hluboký. Nad touto hranicí se jedná o infrazvuky. Slyšitelný zvuk o frekvenci od 2000 do 20 000 Hz je vysoký. Nad touto hranicí se jedná o ultrazvuky.

FTI (ODPOVÍDAJÍCÍ NAŠEMU FFP)

Zkratka pro fr. Fuite Totale vers l’Intérieur = Celkový průnik dovnitř odpovídá úrovni výkonnosti obličejové masky, vyjadřuje se v %. Čím je % nižší, tím je výkonnost masky vyšší. FFP1 : 22%, FFP2 : 8%, FFP3 : 2%

[zpět na začátek]

H

HACCP

Hazard Analysis Critical Control Point. Jedná se o kontrolní metodu jakosti v potravinářském průmyslu, která umožňuje: • identifikovat a analyzovat rizika spojená s jednotlivými etapami výrobního procesu potravin • stanovit potřebné prostředky ochrany proti nim • zajistit, aby tyto prostředky byly použity efektivně a účinně Jedná se o systematický a účelový přístup ochrany proti mikrobiologickým, fyzikálním a chemickým rizikům v potravinách.

HALENA

Halena je krátká bunda, která zakrývá horní část těla a je stažena v pase.

HLAVNÍ POPRUHY

Hlavní popruhy jsou součástí ochranného postroje proti pádu. Musejí být navrženy tak, aby udržely tělo jak při pádu, tak po pádu. Ostatní popruhy použité v postroji se nazývají sekundární.

HML

Zkratka pro ang. High Medium Low (= vysoká, střední, nízká): 3 úrovně měření frekvence.

HMOTNOSTNÍ KONCENTRACE

Hmotnostní koncetrace je vyjádřením hmotnostního poměru množství určité látky v celkovém množství.

HRUDNÍ (UCHYCENÍ)

Způsob uchycení ochranného prostředku proti pádu na postroji.

HYDROFILNÍ

Hydrofilní látku tvoří materiály schopné absorbovat vodu (např.: bavlna, vlna...).

HYDROFOBNÍ

Hydrofobní látku tvoří materiály neschopné absorbovat vodu (např.: polyamid, akrylát, polyester…).

HYGROM

Hygrom je choroba z povolání postihující kolena, s níž se často setkáváme u dlaždičů, svářečů, parketářů, atd. Projevuje se postupným a pomalým zvyšováním tekutiny v tíhovém váčku, způsobeným drobnými opakovanými úrazy.

[zpět na začátek]

I

IMPULZIVNÍ

Hluk, jehož zvuková hladina dokáže téměř okamžitě zesílit.

INFRAČERVENÝ

Infračervené záření (IR) je elektromagnetické záření s vlnovou délkou větší než viditelné světlo, ale menší než mikrovlnné záření. Infračervená světla jsou mezi 750nm a 1 nm, které překračují pět řádů.

INFRAZVUK

Zvuk s velmi nízkou frekvencí, kterou člověk není schopen vnímat (< 20 Hz). Průměrné lidské ucho vnímá pouze zvuky v rozmezí frekvence v rozmezí od 30 Hz (dále jsou zvuky označovány za infrazvuky) do 15 kHz (dále jsou zvuky označovány za ultrazvuky). Někteří fyziologové jsou schopni vnímat dokonce zvuky mimo hranice tohoto rozmezí mezi 20 Hz a 20kHz.

INTERLOCK

Velmi stabilní a téměř neporušitelná pletenina s totožným vzhledem na obou stranách. Zajišťuje stálost tvaru. Velmi používaný při výrobě konfekčních sportovních oděvů.

[zpět na začátek]

K

KAPSA

Kapsa je váček všitý nebo jinak na oděvu vytvořený, určený k uschování předmětů nebo k ozdobě. U jednotlivých kapes je názvoslovně důležitý kapsový kraj, který představuje jednu stranu kapsového otvoru sahající od jednoho kapsového koutku ke druhému. Kapsy dělíme do skupin podle místa umístění (vnější, vnitřní), polohy na oděvu (boční, zadní, přední, náprsní a další), sklonu otvoru (příčná, šikmá, podélná) a technologického způsobu zhotovení (nakládaná - hladká, členěná, patková atd.).

KARUSELOVÝ STROJ (VSTŘIKOVACÍ)

Jedná se o stroj na výrobu podešví, který je tvořen několika vstřikovacími pracovišti (12 18 24 30 36).

KAUČUK

Syntetický elastomer, který se vyrábí z ropy, je elastický a odolný. Materiál je výhodný proto, že zajišťuje mechanické vlastnosti, které se projeví jako dobrá přilnavost, dobrá odolnost vůči oděru, kontaktnímu teplu, olejům a tukům.

KEPROVÝ (TYP VAZBY)

Látka s «keprovou» vazbou se vyznačuje žebry (efekt úhlopříčných útvarů) na vrchní straně látky, rub bývá odlišný. Vazba keprového typu je odolná vůči opotřebení a v tahu.

KEVLAR®

Kevlar je syntetické para-aramidové lehké a pevné vlákno (společnosti DuPont) řazené mezi plasty vytvrditelné teplem. Materiály s vláknem Kevlar jsou pružné, odolné proti prořezu a vysokým teplotám. Kevlar® je pětkrát pevnější než ocel při stejné hmotnosti. Jeho vlastnosti: velmi odolné vůči prořezu; karbonizuje při teplotě mezi 425 °C a 475 °C; nerozpustí se; samozhasitelné; rozměrově stabilní; chemicky stabilní; dochází ke změnám barvy při UV záření.

KINETICKÁ ENERGIE

Energie, kterou vyvíjí těleso v pohybu.

KLENEK

Slouží ke zpevnění klenby. Nejčastěji byl používaný ze dřeva, poté z oceli, dnes se také vyrábí z kombinovaných materiálů, slouží k podepření nožní klenby, které se říká klenek.

KOLMACE

Jev, kdy dochází k nasycení filtru. Ochranu dýchacích cest zajišťuje mechanická překážka (zkřížení vláken a elektromagnetická reakce), v případě, že dojde k nasycení filtru, hovoří se o takzvané kolmaci, ucpání; uživatel proto začíná pociťovat obtížnost při dýchání.

KOMBINÉZA

Jednodílný oděv pro ochranu celého těla.

KONCENTRACE

Množství chemických látek ve vzduchu, které dýchá pracovník na svém pracovišti a které by mohly mít vliv na jeho zdraví. Z toho vyplývá nutnost stanovit limitní koncentrace, pod jejichž hranicí lze riziko intoxikace považovat za nízké nebo nulové (mezní a průměrné limity expozice).

KONTAKTNÍ (PODEŠEV)

Část podešve, které se také říká kontaktní, tvoří část obuvi, která přichází do kontaktu se zemí. Tato část musí proto být co nejvíce odolná. S mezipodešví tvoří dvě části podešve obuvi.

KONTROLKA SMĚRU

Prvek přidávaný na posuvný ochranný prostředek proti pádu, který zabraňuje jeho případné obrácené montáži na kotvicí prostředek.

KOPYTO

Kopyto je základem pro zkušební botu, která určí celkový vzhled a vlastnosti obuvi. Pro fázi studie je kopyto ze dřeva, poté vyrobeno z plastu pro fázi výroby. Délka chodidla, rozsah jeho pohybu, šířka chodidla a výška nártu určují velikost kopyta a slouží k realizaci formy obuvi.

KOTVICÍ BOD

Bod, k němuž lze ukotvit ochranný systém proti pádu z výšky.

KRUPON (KŮŽE)

Část kůže vymezená přibližně koncem slabin a první vráskou na partii krku.

KRYTÍ

Způsob pletení, který spočívá v získání dvou odlišných stran na látce, obě s týmž typem vlákna. Umožňuje tak zkombinovat dvě výhody: například komfort a odolnost.

[zpět na začátek]

L

LAMINOVÁNÍ (LÁTKY)

Laminovaná textilie je soubor několika vrstev tkaného, netkaného nebo pletené materiálu, jehož spojováním se docílí zlepšení celkových vlastností. 2-vrstvy laminátu se používá k označení tkanin laminované na 2 vrstvy nepropouštějící vodu, obvykle na vnější straně. Vnitřní vrstva je zpravidla tlustší a měkčí pro větší pohodlí pro kůži. 3-vrstvy laminátu jsou laminovaná textilie ve 3 vrstvách, obvykle s hydroizolační vnější straně, pohodlná textilie na vnitřní vrstvě a obložená mezi oběma, membrána je potom vodotěsná a prodyšná.

LATEX

Latex je bílá tekutina vznikající v mléčnicích některých rostlin (např. strom kaučukovník), která na vzduchu rychle zasychá, lze jej také vyrábět synteticky. Latex se používá jako surovina pro výrobu přírodní pryže, latexového oblečení (vč. pracovních rukavic), pneumatik, těsnění, hadic, kondomů atd.

LEPENÉ ŠVY

Lepené švy jsou předpokladem nepromokavosti, jedná se o natavené plastové pásky na švech z vnitřní strany, kde by šitím narušený materiál promokal.

LEMOVKA (ŠEV)

Šev, který spočívá v překrytí jiného švu páskou z materiálu, který je slučitelný s materiálem daného oděvu, lemovka zajišťuje lepší přilnutí oděvu k tělu.

LÍC (RUKAVICE)

Jedná se o vnější část škáry, jejíž šířka je dána hloubkou vchlípení vlasového folikulu. Vlákna jsou v této oblasti velmi jemná a jsou zpravidla orientována kolmo k povrchu materiálu. Na této části škáry se neprovádí žádné mechanické úpravy (dobré užitné vlastnosti, komfort).

LÍMEČEK

Jedná se o část obuvi, která z každé strany obklopuje jazyk. Límečky zajišťují ochranu chodidla a těsnost uzavření boty.

LONŽE

Obecný výraz, lonží může být lano ze syntetických vláken, kovových lanek, popruh nebo řetěz. Délka lonže nesmí přesáhnout 2 metry.

[zpět na začátek]

M

MANŽETA

Manžeta je upravený pruh oděvního materiálu, zpravidla tkaniny nebo pleteniny, zhotovený přehnutím nebo našitím tak, že obepíná určitou část těla. Nejčastěji se používá k zakončení dolního kraje rukávů košil, halenek, bund nebo nohavic u kalhot. Slouží také ke zpevnění části oděvu, umožňuje zúžení otvoru na oděvu, snadné zapínání, ale je i ozdobným prvkem. Manžet rozeznáváme mnoho druhů.

MEMBRÁNA

Jedná se tenkou polymerickou vrstvu (PU nebo polyester) nanesenou na vnitřní povrch tkaniny, která zvyšuje vodotěsnost a prodyšnost.

MĚRNÁ JEDNOTKA (VLÁKEN)

Tex, Decitex (Dtex), Denier (D) nebo metrické číslo (Nm) jsou měrné jednotky vlákna, které vyjadřují jejich jemnost, také jinak označované výrazem titrace (= číslování hedvábí).

MESH (NYLON®)

Jedná se o materiál nylon s alveolární strukturou, která umožňuje cirkulaci vzduchu a odvod potu.

MEZIPODEŠEV (PODEŠEV)

Mezipodešvi se také říká komfortní vrstva, zatímco podešev přichází do kontaktu se zemí; obě části pak tvoří celek podešve dané obuvi.

MIG/MAG (SVAŘOVÁNÍ)

Jedná se o metody svařování MIG (Metal-arc Inert Gas) or MAG (Metal-arc Active Gas), přičemž jediný rozdíl mezi nimi představuje plyn pro ochranu svařovací lázně. Obě tyto metody se v terminologii AWS označují jako GMAW (Gas Metal Arc Welding) a představují poloautomatický svařovací postup. Kovy se roztaví vlivem tepelné energie uvolněné z elektrického oblouku, který se zapálí v ochranné atmosféře mezi tavnou drátovou elektrodou a díly, které je třeba svařit.

MIKROVLÁKNO

Lehké, velice jemné a měkké syntetické textilní vlákno temně růžové barvy, měkké na dotek a při styku s pokožkou.

MODRÉ (SVĚTLO)

Noční světlo v rozmezí od 380 až 500 nanometrů. Příklad: intenzivní sluneční světlo, světlo používané zubními lékaři při usazování keramiky…

MOLTON

Silná a měkká látka česaná po obou stranách.

MONTÉRKY (MONTÉRKOVÁ SOUPRAVA)

Montérky jsou dvoudílným pracovním oděvem (montérková souprava), který tvoří kalhoty do pasu nebo kalhoty s laclem a montérková bunda (halena).

MONTÉRKOVÉ KALHOTY

Montérkové kalhoty jsou pracovním oděvem, který tvoří kalhoty do pasu nebo kalhoty s laclem (náprsenkou) zakončeným na hrudi párem šlí.

MOQ

Minimální objednací množství.

MUŠLOVÝ CHRÁNIČ

Součást protihlukové přilby (spolu s obloukem a pěnou), která tlumí hluk.

[zpět na začátek]

N

NAMÁČENÉ

Výrobní postup rukavic namočením keramické formy rukou do lázní obsahující různé složky v závislosti na použitém materiálu. Následující etapou je etapa tvrzení v pecích (vulkanizace).

NANOMETRY

Jednotka délky (1 miliontina milimetru), kterou se počítá délka světelných vln. Maxwell v roce 1865 prokázal, že světlo je elektromagnetická vlna, jejíž rozsah se měří v nanometrech, a to pomocí viditelného a neviditelného spektra. Délka vln rozhoduje o barvě světla. Lidské oko je schopno vnímat pouze vlny o délce mezi 400 a 700 nm.

NÁPRSENKA

Náprsenka je část oděvu nebo oděvní doplněk sloužící k zakrytí předního dílu oděvu. Je součástí pracovních kalhot, zástěry nebo pánské společenské košile.

NÁPRSNÍ (UCHYCENÍ)

Způsob uchycení ochranného prostředku proti pádu na postroji.

NÁRAZUVZDORNÁ ČEPICE

Nárazuvzdorné ochranné pokrývky hlavy (norma EN812). Jedná se o osobní ochranné prostředky, které jsou hromadně používány v průmyslu, zejména pří práci ve vnitřních prostorech. Slouží k ochraně hlavy před úderem pevných předmětů, které mohou způsobit povrchová zranění. Nelze je použít jako náhradu ochranné helmy, v takovém případě je třeba používat helmy, které odpovídají normě EN397.

NBR (NITRIL)

Jedná se o typ nitrilu: Nitril Butadien guma (NBR).

NEBEZPEČÍ

Situace, která může být příčinou škody nebo poškození zdraví člověka (např. mechanická nebezpečí, chemická nebezpečí, nebezpečí záření, nebezpečí z chladu, nebezpečí ze žáru nebo ohně)

NEGATIVNÍ (TLAK)

Negativní tlak odpovídá filtračnímu dýchacímu přístroji se spontánní ventilací (jedna ze dvou rodin filtračních přístrojů s pozitivním tlakem).

NEHOŘLAVÁ ÚPRAVA

Úprava textilních materiálů pomocí nehořlavých látek, jejíž smyslem je snížit nebezpečí ohně nebo zpomalit šíření plamene.

NEOPREN

Jedná se o syntetický latex. Získává se polymerizací chlorových sloučenin: polychloropren. Neopren má stejné výhody, jako latex, například nepropustnost, elasticita a odolnost proti alkoholům a detergentům. Také má výborno odolnost proti chemickému riziku, tukům, uhlovodíkům a také proti žáru.

NEPRAVIDELNÝ (POVRCH)

Povrch nejednotný, zvlněný.

NEPROMOKAVOST

Nepromokavost je schopnost materiálu odolávat průniku vody zvenčí, udává se jako výška vodního sloupce, při níž tkanina propustí první kapky vody - čím vyšší vodní sloupec, tím větší nepromokavost. Předpokladem nepromokavosti jsou lepené švy.

NEPROMOKAVÝ (LÁTKA)

Látka s nepromokavou úpravou umožňuje vyrábět konfekční oděvy, které jsou dokonale odolné vůči vzduchu a vodě. Oděvy z materiálů s vrstvou polyuretanu nebo PVC jsou dokonale odolné proti větru a dešti. Impregnace se nejčastěji provádí procesem vrstvené úpravy. Vrstvená úprava je nanášení velmi tenké vrstvy plastu (PVC, polyuretan nebo akrylát) na celou plochu textilie.

NEPROMOKAVÝ (KŮŽE)

Úprava kůže pomocí minerálních, syntetických olejů nebo fluórových pryskyřic, jejímž smyslem je zajistit kůži odolnost proti vodě. Tato úprava kůže zvýší její celkovou odolnost proti oděru a zvýší komfort rukavic (měkkost), odtud pak lepší údržba a delší životnost.

NETKANÝ MATERIÁL

Netkané materiály se používají při výrobě mnohých produktů: jednorázové oděvy, vnitřky přikrývkových dek, spací pytle, pomůcky na utírání, plínky, koberce na zem a netkané ozdobné struktury na zeď, výztuhy, výplně do oděvů apod. Tři výrobní procesy struktury netkaných materiálů jsou: Suchá technika, použijí se vlákna přímo z mykacího stroje a dojde k vytváření celých ploch. Mokrá technika, použije se podobný postup jako při výrobě papíru. Roztavená technika, syntetická vlákna se roztahují v horkém proudu vzduchu a poté tvarují.

NITRIL

Jedná se o syntetický latex. Proces vulkanizace mu dodává vlastnosti srovnatelné s přírodním latexem a dále mnohé jiné kvality (odolnost vůči oděru; skvělé vlastnosti v olejnatém a jiném mastném prostředí; dobrou odolnost vůči chemickým přípravkům).

NOMAZ

Usňový materiál, 60 % bavlna, 40 % polyester, překrývající čelní partii pásku postroje nebo potního pásku.

NOMEX®

Materiál Nomex® (společnosti DuPont) je syntetické aramidové (ARomatický polyAMID) ohni a žáruvzdorné vlákno obsahující minimálně 5 % Kevlaru a patentovaná antistatická vlákna. Oděvy s obsahem tohoto vlákna jsou navíc odolná proti oděru, průmyslovým olejům, rozpoštědlům a chemikáliím a neztrácí vlastní vlhkost ani ve velmi suchém prostředí.

NPK-P

Nejvyšší přípustná koncentrace nebezpečných látek v pracovním prostředí.

NR

Zkratka pro znovu nepoužitelné.

NUBUK (KŮŽE)

Svršková useň mající lícní stranu zbroušenou, což dodává materiálu jemně sametový a hedvábný vzhled.

NYLON

Registrovaná značka společnosti DuPont se sídlem v Nemours. Jedná se o polyamid.

[zpět na začátek]

O

OBNITKOVACÍ (STEH)

Steh provedený na místě spoje spočívající v tom, že se zkříží tři nitě kolem dvou okrajů látky, které je třeba spojit.

OBRUBA Z ŽEBROVINY

Měkký a elastický proužek z žebrové pleteniny, kterým se zakončuje výstřih, rukávy, nohavice, dolní části oděvů. Slouží k pevnějšímu přitažení rukávů, límců … na tělo. • plynulá obruba (pletená zároveň s hlavní výplní oděvu). • aplikovaná obruba (pletená odděleně a poté našitá).

OCELOVÁ ŠPIČKA

Ochranná ocelová špička se používá u ochranné obuvi, kdy chrání prsty nohou proti riziku pádu těžkého předmětu. Její vlastnosti se testují na 100 nebo 200 joulů. Je součástí boty, ale existuje i varianta samostatně připevňované špičky na pracovní obuv.

OCHRANNÁ MANŽETA

15-ti centimetrová široká manžeta na svářečských rukavicích.

OCHRANNÝ ODĚV

Oděv překrývající nebo nahrazující osobní oděv, který je navržen tak, aby poskytoval ochranu proti jednomu nebo více nebezpečí.

ODKAPNÍ ŽLÁBEK

Na okraji ochranné přilby zajišťuje lepší údržbu skořepiny a svod vody.

ODLITEK

Odlévání je technika spočívající ve tvarování předmětu pomocí formy, která dá předmětu požadovaný tvar. Odlévaná hmota musí být schopna přejít z tekutého stavu do pevného nebo být mazlavá, ale zároveň dostatečně konzistentní, aby mohla být vyjmuta z formy, aniž by došlo k poškození tvaru. Při odlévání lze použít nejrůznější materiály: • Kovy • Plasty. Výrobní proces těchto součástí obuvi probíhá lisováním vstřikem, výrobní technologií výrobků velkosériových, odlévání probíhá do disku nebo do formy.

ODOLNOST PROTI HNILOBĚ (KŮŽE)

Po koželužném procesu je vyčiněná kůže odolná vůči hnilobě, což znamená, že nezčervená.

OLEJOHYDROFOBNÍ ÚPRAVA

Úprava kůže pomocí minerálních, syntetických olejů nebo fluórových pryskyřic, jejímž cílem je zajistit kůži odolnost proti vodě. Tato úprava kůži zvýší také její odolnost proti oděru a zvýší komfort (poddajnost), odtud pak lepší údržba a delší životnost.

OOPP

Zkratka pro osobní ochranné pracovní prostředky. Použitá jako doména našich stránek www.oopp.cz Podle evropské směrnice se jedná o všechny prostředky určené k používání pracovníky k jejich ochraně před jedním nebo více riziky, které mohou ohrozit jejich zdraví nebo bezpečnost, a o přídavné prostředky nebo příslušenství určená ke stejnému účelu.

OPATEK

Napůl pevná část obuvi mezi svrškem a dvojitou podešví, nacházející se v její zadní části, zabraňuje propadání chůze a udržuje patu ve správné pozici.

OPTICKÁ TŘÍDA

Existují 3 třídy optické jakosti. Třída 1 odpovídá nejvyšší kvalitě, doporučuje se pro permanentní nošení brýlí. Třída 2 se používá pro nošení občasné a třída 3 pouze pro velmi krátkodobé nošení.

OPTICKÁ TŘÍDA

Jedná se o poloměr zakřivení ochranné pomůcky na oči. Třída s největším zakřivením je 9; třída s nejmenším zakřivením je 4; nejčastěji používaná je třída 6.

OSAZENÉ

Forma rukavic, namočená a potažená (nebo nepotažená: neosazené) rukavice z úpletu, bavlny, žerzeje nebo interlocku.

OSNOVA

Jedná se o vertikální přízi z pleteniny jako protějšek k horizontální přízi.

OVERAL (KOMBINÉZA)

Overal je druh pracovního oděvu (kombinéza), kdy spodní (nohavice) i vrchní část (blůza) jsou spojeny dohromady.

OXFORD

Plátnová vazba ze silné příze s lesklou povrchovou úpravou, která se podobá oxfordské textilní vazbě bavlněných košil.

[zpět na začátek]

P

PANOFLEX®

Flexibilní partie tvořící součást podešve, které zlepšují její flexibilitu.

PANOSHOCK®

Novinka společnosti Delta Plus: rozšířený kaučukový prvek, který absorbuje nárazové vlny působící na páteř a omezuje jejich vznik.

PARKA

Parka je výraz pro svrchní oděv kratší než je kabát a delší než sako, mívá kapuci a je nepromokavý.

PÁSEK (HLAVA)

Jedná se o součást postroje. Může být buď z polyetylénu BD (nízké hustoty) nebo z nomazu či nylonu. Na protihlukové přilbě se upevňuje buď pomocí upínacího systému s utahováním (utahovací spona), nebo pomocí upínacího systému s posuvnou regulací (dvě přezky s dírkami), pásek slouží k udržení přilby v pozici na hlavě tak, aby zajistila potřebný tlak při stahování.

PÁSKA NA RUKÁV

Pásky jsou díly z látky, které se nosí na rukávu. Reflexní pásky jsou doplňky s vysokou viditelností. Pozor, nejedná se o OOP.

PĚNA

Součást protihlukové přilby (spolu s rámem a skořepinami), která zmírňuje hluk a zajišťujekomfort při práci.

PENETRACE (PERMEACE)

Penetrace je prostup chemikálie nebo mikroorganismu propustnými materiály, švy, malými otvory nebo jinými kazy v materiálu ochranného prostředku na nemolekulární úrovni. I přesto, že např. rukavice nevykazuje žádné známky pórovitosti nebo poškození, chemický přípravek jí může postupně propouštět a dostat se tak do kontaktu s kůží. Norma EN374 specifikuje hodnocení odolnosti rukavic: měří se čas (v minutách), který nějaká chemická látka potřebuje k proniknutí skrz materiál rukavice (1mg/m2).

PHYLON®

Phylon® je syntetický materiál, měkký a ultra lehký, tlumící nárazy, používaný všemi velkými značkami výrobců běžeckých bot; Jedná se o tvarovanou lisovanou vložku EVA (etylén-vinyl-acetát).

PIGMENTOVANÁ (PODLOŽKA KŮŽE)

Podložka kůže napuštěná vrstvou pigmentu. Jedná se o obuvnickou useň hospodárnou, jakostní a odolnou.

PIQUE EFFEKT (STEH)

Pletená tkanina s vypouklou kazetovou texturou.

PLÁTNO (VAZBA)

Plátěná vazba je výchozí vazba látek, vyznačuje se obráceným a střídavým rozložením vláken v osnově a vláken v útku. Mezi lícovou a rubovou stranou není žádný rozdíl. Tato vazba je zvláště odolná v oděru a velice snadno impregnovatelná.

PLETENINA, ÚPLET

Obecný název pro látky vytvořené provázáním kliček nebo smyček pomocí jehlic nebo háčku. Úplety jsou pružné. Lze je rozdělit do dvou skupin: • Úplety se zatahovanými kličkami nebo kličkami útkovými: žebrovina, základní interlock, základní žerzej a obracená oka. • Úplety s osnovními kličkami: vytvořené pomocí dvou typů stavu: osnovní stav a tubulární stav.

PODEŠEV

Podešev je spodní část obuvi, ke které je z vnější strany připevněna podrážka. Může se skládat z několika vrstev, je vyrobena ze syntetických materiálů a u některých typů ochranné pracovní obuvi může být vstřikovaná.

PODRÁŽKA

Podrážka je plát připevněný na podešev, který je v přímém styku se zemí. Vyrábí se z různých materiálů (polyuretan, guma nebo kůže).

PODŠÍVKA

Část obuvi, která je v kontaktu s chodidlem; je nejčastěji kožená nebo textilní; napomáhá lepšímu tvaru boty a co se týká pohodlí, funguje jako druhá kůže.

POLAR FLEEC

Po spletení dochází k česání vláken na jedné straně či na obou stranách. Polar fleec poskytuje bezkonkurenční pohodlí díky své lehkosti, jemnosti a prodyšnosti. Díky spletení vláken nedochází k profouknutí větrem, polar fleec je vyroben z mikroporézní membrány.

POLOKOŠILE

Polokošile je tričko s krátkým rukávem a límečkem. Původně sportovní trička s pleteným ohrnutým límečkem, přesněji z materiálu žerzej.

POLOHOVACÍ TLUMIČ PÁDU

Ochranný prostředek proti pádu s automatickou blokací a polohovacím mechanismem. Ochranný prostředek se pohybuje podél jisticího prostředku. Pohybuje se současně s jištěnou osobou, která sama nemusí provádět žádné ruční zásahy. V případě pádu dojde k automatické blokaci systému na kotvicí prostředek.

POLYAMID

Používaný při koncepci některých svršků obuvi a vyráběný z ropy, polyamidy mají nesporné mechanické kvality a jsou srovnatelné s kůží. Navíc jsou velmi výhodné z ekonomického hlediska.

POLYESTER (PES)

Polyester je polymerové syntetické vlákno odolné povětrnostním vlivům a mikroorganizmům, rychle schne a vyrábí se z ropy. Existuje několik typů polyesterových vláken, která se liší použitou technologií při výrobě a zárověň i vlastnostmi. Oděvy z polyesteru jsou lehké, méně mačkavé, pevné a trvanlivé.

POLYETYLÉN

Polymer získaný polymerizací molekul etylénu. Jedná se o materiál s nízkou hustotou mající dobrou chemickou odolnost a vysokou stabilitu, což vyhovuje procesu recyklace. Polyethylenes (PE) je klasifikován podle hustoty: • LDPE (s nízkou hustotou) je pružný, používá se například pro postroje do přilby • HDPE (s vysokou hustotou) je tvrdý, používá se například pro skořepinu přilby • HSPE (vysoká pevnost) poskytuje dobrou mechanickou odolnost, zejména proti proříznutí, jako například vlákno TAEKI.

POLYKARBONÁT

Polykarbonát je polymer (plast), který má vynikající mechanické vlastnosti a odolnost vůči teplu, díky níž ho lze použít až do 120°C, optimální je i jeho odolnost vůči nárazům, odtud jeho použití v nejrůznějších odvětvích. Propouští 99,9 % UV záření od 0 do 380 nm, úprava UV 400 prodlužuje tuto ochranu až do 400 nm a absorbuje část modrého světla světelného spektra. Nicméně jeho citlivost na ultrafialové a chemické přípravky omezuje jeho použití.

POLYMER

Polymer je název pro řetězec molekul, které se dostanou do výroby syntetických vláken ještě před svým roztavením a transformací do příze. Proces polymerizace je výrobní postup polymeru, založený na propojení malých molekul (monomerů) do jediného molekulárního řetězce s vícečetnou molekulární váhou (hmotností).

POLYMERIZACE

Chemický proces, při němž pomocí tepla dochází k vázání pryskyřic nebo plastů na textilní materiály.

POLYPROPYLÉN

Patří mezi polyolefinová vlákna: skupina polymerů, do nichž patří i polyetylény a polypropylény (viz netkané materiály). Výhody: skvělá odolnost vůči tření (oděru) a v tahu. Nevýhody: velmi špatná odolnost vůči teplu.

POLYTEXTURA

Materiálový efekt vzniklý spojením textilních vazeb. Příklad: Ripstop s box-efektem.

POLYURETAN (PU nebo PUR)

Polyuretan je polymer, který se mění na pryskyřice nebo syntetické pěny používané při vrstvených úpravách, do některých membrán a při výrobě elastanových vláken (Lycra®). Polyuretan se často používá při vrstvené úpravě, při níž dochází k nepromokavé úpravě látky. Konfekční oděvy s takovou úpravou jsou nejčastěji prodyšné a představují velmi dobré alternativní řešení místo mnohem dražších výrobků na bázi nepromokavých a prodyšných membrán.Má velmi dobrou mechanickou odolnost, materiály z něj jsou lehké, pevné a pružné.

PONGEE (SUROVÉ ČÍNSKÉ HEDVÁBÍ)

Tkanina s hedvábným lesklým povrchem.

POPLIN

Pevná bavlněná plátnová vazba přednostně používaná na košile.

POSTROJ

Může být z textilního materiálu či polyetylénu. Zajišťuje zmírnění nárazu vyvolaného pádem předmětu z výšky. Skládá se ze dvou částí: pásku a vystýlky.

POTNÍ PÁSEK

Potní pásek, který je součástí postroje přilby, která přichází do kontaktu s čelem. Pásky mohou být z nylonu nebo v provedení nomaz.

POTRAVINÁŘSKÁ (PODEŠEV)

Podešev bílé nebo světlé barvy, která zabraňuje zanechání stopy na podlaze; protiskluzová podešev, protože se jedná o obuv často používanou na velmi kluzkých površích.

POTRAVINY (KOMPATIBILITA)

Konečné látky se nesmí dostat do poživatin v množství, které představuje nebezpečí pro lidské zdraví, nebo které by vedlo k nepřijatelným změnám jejich složení či k postižení lidských orgánů. Směrnice 85/572/CEE obsahuje seznam simulačních látek používaných ke kontrole migrace materiálových složek a plastových předmětů, které mohou přicházet do styku s potravinami: • potraviny obsahující vodu (pH > 4,5): Simulant A • potraviny obsahující kyseliny (pH <= 4,5): Simulant B • potraviny obsahující alkohol: Simulant C • potraviny obsahující tuky: Simulant D

POVRCHOVÁ ÚPRAVA BEZ ROZPOUŠŤEDEL

Rozpouštědlo představuje kapalinu, která je schopna rozpustit nebo zředit jiné látky, aniž by přitom došlo k jejich chemické změně a ke změně vlastního rozpouštědla. Nový inovační výrobní postup pro rukavice s polyuretanovou vrstvou je stoprocentně založen na vodě, což znamená, že se při něm nepoužívají žádná jiná rozpouštědla (jako např. DMF) k přilepení polyuretanu (PU) k podkladu.

POZITIVNÍ (TLAK)

Pozitivní tlak odpovídá filtračnímu respiračnímu přístroji s regulovanou ventilací (jedna ze dvou rodin filtračních přístrojů s negativním tlakem).

PRACOVNÍ OBUV PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Obuv s ochrannými prvky, která chrání uživatele před poraněními, která mohou nastat při nehodách v těch pracovních oblastech, pro které je obuv určená.

PRE-FILTR

Tenký filtr chránící proti prachu (P2 nebo P3), který se používá u celoobličejových masek a polomasek společně s plynovými filtry (A/B/E/K), čímž se vytvoří kombinovaný filtr proti plynům a prachu.

PŘÍRODNÍ LATEX

Přírodní polyizopren získávaný z brazilského kaučukovníku. Patří mezi elastomery.

PŘÍTLAČNÝ OBLOUK

Součást protihlukového ochranného postroje (spolu se skořepinou a pěnou), která zajišťuje těsné přilnutí ochranné pomůcky na uši.

PROBAN®

Chemická úprava Proban® se nanáší na bavlněnou látkou námokem, což jí zajišťuje ohnivzdorné vlastnosti. Látky mají záruku ještě i po více než 50 praních. Jakmile látka dosáhne svého bodu vzplanutí, intenzivní teplo aktivuje chemickou látku, která vyloučí plyn pro zhašení plamene.

PRODYŠNOST (PAROPROPUSTNOST)

Prodyšnost je schopnost materiálu propouštět vodní páry produkované lidským tělem ven, udává se většinou v gramech páry, které se mohou odpařit přes m2 látky během 24 hodin. Prodyšnosti výrazně napomáhá odvětrávání např. větracími otvory v podpaží nebo na zádech. Propustnost vodních par membrány je stanovena dle metody, při které jsou simulovány reálné povětrnostní podmínky (teplota vody 30 °C, teplota vzduchu 21 °C, relativní vlhkost 60 %, rychlost větru 2 m/s).

PROMĚNLIVÝ

Hluk, jehož výkyvy se při měření pohybují lehce nad 5 dB.

PROŠÍVÁNÍ

Izolační podšívka provedená z vrstvených materiálů spojených navzájem dekorativním stehováním (rouno + podšívka).

PU VODA (VÝROBA)

Inovační výrobní postup pro rukavice s polyuretanovou vrstvou, který je stoprocentně založen na vodě, což znamená, že se při něm nepoužívají žádná jiná rozpouštědla (jako např. DMF) k přilepení polyuretanu (PU) k podkladu. Kromě omezení negativního vlivu na životní prostředí, tato technologie minimalizuje množství materiálu pro povrchovou úpravu, který proniká do rukavic, základní vrstva je měkčí a příjemnější, přičemž se omezuje pocení a akumulace tepla.

PUDROVÁNÍ (RUKAVICE)

Povrchová úprava, která využívá práškovou vrstvu (obvykle kukuřičný škrob), která je měkká a příjemná na dotek a omezuje pocení. Pro rukavice na jedno použití.

PVC

Polyvinyl chlorid je polymer, obecně známý pod zkratkou PVC (z angličtiny polyvinyl chloride). PVC chrání proti rozpouštědlům, kyselinám a chemikáliím. Oděvy z PVC jsou bohužel neprodyšné. Doba, po níž takový typ oděvu nosíme na sobě, proto musí být omezena v závislosti na teplotě.

[zpět na začátek]

R

RAGLÁN (RUKÁVY)

Rukávy nabírané od krku do podpaží, u kterých se nevyskytují ramenní či podpažní švy, čímž se zlepšuje pohyblivost.

RÁZOVÁ SÍLA

Je síla, kterou pocítí těleso v momentě zastavení pádu, tato síla je vyjádřená v daN (decanewton).

REFLEXNÍ (PÁSEK)

Jedná se o pásky, které se upevňují na oděv kvůli lepší viditelnosti. 3M Scotchlite TM používá 2 technologie výroby, s mikroprismatickou strukturou (lepší kontrast, pevnost přizpůsobená některým oděvům) a mikroskopické skleněné kuličky (odolné vůči praní, vysoká měkkost); nabízí několik typů nejrůznějších pásků (šité nebo lepené). Retroreflexní materiály umožňují odrážet jak denní, tak noční světlo.

REFLEXNÍ DOPLŇKY A ODĚVY

Reflexní mohou být buď celé oděvy nebo jejich komponenty (pásky), které jsou dobře viditelné i pří snížené viditelnosti, většinou obsahují mikroskopické skleněné kuličky, které odráží světlo.

ŘEMÍNEK POD BRADOU

Prvek, který zabraňuje spadnutí bezpečnostní helmy. Může být jednoduchý nebo s podbradní miskou, s jedním nebo se dvěma upevňovacími body používanými při práci ve výškách.

ŘEMÍNEK

Upevňovací systém pro bezpečnostní helmy, který používá stahovací řemínek z plastu. Tento systém je odlišný od systému s ozubením a západkou.

RESPIRÁTOR

Respirátor je používán k ochraně dýchacích cest před vdechnutím tuhých toxických i netoxických částic a aerosolů, dýmů, mlh apod. Je dodáván s ventilkem nebo bez ventilku, případně skládací.

REVERZNÍ TKANINA

Použitím vnitřní části tkaniny se dosáhne značné ohebnosti a zároveň dojde k významnému zvýšení odporu proti otěru. Úprava s repelentem vody použitá na reverzní tkanině je desetkrát účinnější než samotná tkanina.

RIPSTOP ÚPRAVA

Úprava ripstop je speciální úprava stavby vláken osnovy a útku (mřížoví), která zabraňuje šíření roztržení materiálu, oděvy jsou tak velmi odolné proti roztržení.

RIZIKO

Pravděpodobnost výskytu konkrétní nežádoucí události, při které vznikne nebezpečí.

ROHATKA

Utahovací systém čelenky bezpečnostní helmy, který pro snadné nastavení využívá rohatku.

ROTAČNÍ KROUŽEK

Prvek často přidávaný na konektor nebo ochranný prostředek proti pádu, který umožňuje rotaci dvou dílů nezávisle na sobě.

ROUNO (PODŠÍVKA)

Podšívka zesílená rounem, které zvyšuje tepelnou odolnost oděvu.

ROUŠKA

Část z PVC, která překrývá filtrační obličejovou masku, maska je tak odolnější vůči znečištění.

RUKAVICE BEZ OBSAHU SILIKONŮ

Silikony jsou polymery odvozené z písku. Jsou více či méně přítomny všude ve formě tmelů, lepidel, spojů, přísad proti pěnivosti v pracích prášcích, kosmetice, lékařských zařízeních, v izolaci elektrických vodičů, mazivech pro vysoké zatížení atd. Certifikované rukavice neobsahující silikony jsou nezbytné při průmyslové výrobě či montáži, kdy je vyžadována naprostá nepřítomnost silikonů, jako např. v automobilovém průmyslu, kde je třeba zaručit lakování vozidel beze skvrn.

[zpět na začátek]

S

SATÉN (VAZBA)

Tkanina s vazbou «saténového»typu se vyznačuje lesklým a hladkým povrchem. Hustota vláken mu zajišťuje tu výhodu, že se vznítí obtížněji než prodyšnější vazby typu «plátno» nebo «kepr». Díky speciálním úpravám, styl proban(r), zpomalovače otevřených ohňů, se z něj stává ohnivzdorný materiál, často používaný v oblasti OPP.

SCBA

Samostatný dýchací přístroj. Viz ARI.

SCHVÁLENÁ LABORATOŘ

Laboratoř schválená v rámci směrnice 89/686/EHS je laboratoř, která je oprávněna: provádět testy ochranných osobní pomůcek, zajišťovat přezkoušení typu ES (článek 10), kontrolovat ES systém řízení jakosti konečného výrobku (článek 11a), kontrolovat ES systém zabezpečování jakosti výroby prostředky dozoru (článek 11b). Schválená laboratoř je kontrolována příslušnými orgány členských států EU, které byly vyhlášeny v Úředním věstníku Evropského společenství. Schválená laboratoř je kontrolována příslušnými orgány členských států EU, které byly vyhlášeny v Úředním věstníku Evropského společenství.

SEŠITÍ SVRŠKU

Jedná se o fázi výroby obuvi, při níž dochází k sestavování jednotlivých dílců svršku, vrchu, mezipodšívky, podšívky, stranic.

SIO-COOL

Sio-Cool je multifunkční vlákno kombinující antimikrobiální vlastnosti s deodoračními funkcemi. Materiál s vláknem Sio-Cool je složen z měkké bavlny a chladivého a snadno udržovatelného polyesteru, oděvy z tohoto materiálu se pohodlně nosí a dodávají pocit svěžesti.

SKLENĚNÉ VLÁKNO

Skleněné vlákno představuje velice tenkou nitku ze skla. Příslušné materiálové složky (obvykle polymery) zvyšují jeho pevnost v tahu. Monolitické sklo představuje velice křehký materiál, ale pokud se stočí na průměr menší než desetina milimetru, tak ztratí svoji křehkost a stane se z něho mechanicky vysoce odolný materiál.

SKOŘEPINA

Skořepina tvoří součást průmyslových přileb. Jejím úkolem je zabránit zranění způsobeným kontaktním nárazem (rozdrcení a průnik předmětu). Vyrábí se ze dvou materiálů metodou vstřikování: • HDPE (polyetylén s vysokou hustotou), odolný materiál, nejúspornější a nejvíce používaný. • ABS (akrylonitril-butadien-styren), pevnější materiál.

ŠLICHTOVÁNÍ

Postup spočívající ve ztenčování kůže, aby se při sestavování vyloučily nerovnosti v tloušťce materiálu.

SNR

ang. Simplified Noise level Reduction: metoda nepříliš spolehlivá, ale často používaná (měření decibelů bez ohledu na frekvence).

SOFTSHELL

Je speciální prodyšný rychleschnoucí a větru, dešti i sněhu odolný materiál poskytující tepelnou izolaci. Je to hybridní materiál s měkkým povrchem, který má několik výhod: udržuje tělo v teple, likviduje vlhkost a funguje jako překážka proti vnějším agresivním vlivům, tj. hlavně proti větru a mírnému dešti. Je možno jej opatřit laminací, čímž se zvýší užitné vlastnosti (prodyšnost, odolnost vůči vodě). SoftShell se rozděluje na: MEMBRÁNOVÝ SoftShell - třívrstvý laminát Membránový SoftShell se skládá ze 3 vrstev: hustá nylonová tkanina s hlubokou impregnací (DRW, TORAY, Kudos XR, DryKeep apod.), membrána (Gore Windstopper, PONTETORTO NoWind atd.) a polyesterová pletenina (PES, mikrofleece v různých gramážích). BEZMEMBRÁNOVÝ SoftShell - dvojvrstvý laminát Bezmembránový SoftShell se skládá ze 2 vrstev: hustá nylonová a polyesterová tkanina (Membránový Softshell), prostřední vrstvu netvoří membrána, ale samotný pojivý materiál jednotlivých vrstev, který po zpracování tvoří perforovaný celek.

ŠPIČKA (OCHRANNÁ)

Ocelový, hliníkový nebo kombinovaný prvek, který chrání nohu před nárazem, a tím i prsty před poškozením. Její vlastnosti se testují na 100 nebo 200 joulů. Jedná se o dva hlavní testy; dále pak odolnost vůči korozi (kovová špička), vůči teplotám, uhlovodíkům a u kombinované špičky i odolnost vůči chladu.

SPANDEX®

Spandex je syntetické polymerické vlákno, známé také jako Elastan nebo Lycra, používané při výrobě oděvů jako náhražka za těžší pryž, vždy se mísí s přírodními materiály (bavlna, vlna nebo hedvábí), má vynikající elasticitu, oděvy s tímto vláknem jsou pevné, pohodlné, odolné oděru a nemačkají se.

SPLETENÍ

Úprava provedená na konci spřádaných lan nebo provazu tak, aby byla vytvořena smyčka.

SPOJKA

Díl sloužící ke spojení. Spojkou může být karabina nebo háček.

STABILNÍ

Zvuk, jehož výkyvy nepřesahují při měření 1dB.

STÁRNUTÍ

Změna jedné nebo více počátečních vlastností materiálů během času (např. u ochranného oděvu).

STÉLKA (PRVNÍ VRSTVA)

Jedná se o podešev, která se nachází uvnitř boty, přichází do kontaktu s chodidlem.

STÍPENKOVÁ KŮŽE

Vnitřní část škáry získaná štípáním kůže nebo jakýmkoli jiným způsobem, při němž dochází k odstranění vnější vrstvy (odolnost proti oděru, cenově výhodnější).

STŘÍDAVÝ

Hluk, jehož zvuková hladina se střídavě mění na úroveň hlasitosti okolního prostředí.

STROEBEL (VPICH)

Tento šev je jednoduše místem obnitkování, který znají švadleny; jedná se o jednu nit vpíchnutou do řetízku tak, aby došlo ke spojení podešve a svršku obuvi…

STRUKTURA

Jedná se o termín používaný v pletařství.Strukturou se nazývá způsob prokládaní stehů. Tři základní pletací struktury se nazývají žerzej, splétání a vlnka.

STYLISTA

Osoba, která vytváří design, styl obuvi.

SVAŘOVÁNÍ W

Brýle nebo kukla s různými odstíny filtrů vhodná pro svářečské práce; maska na jedno použití s filtrem s aktivním uhlím, svářečské brýle a kukly se speciálním tónovaným filtrem k ochraně zraku a obličeje během svařování.

SVĚTLÁ VÝŠKA

Světlá výška je vzdálenost mezi kotvícím bodem ochranného systému proti pádu a nejbližší překážkou.

SVORKA

Prvek, který se přidává dovnitř kotvicí smyčky.

SVRŠEK

Přední část obuvi, která se nachází na úrovni nártu a po stranách.

SVRŠEK OBUVI

Svrchní část obuvi nad podešví, skládá se z jazyku, krčku a bočnic.

SYNTETICKÝ

Vlákna chemického původu: do této rodiny patří polyestery, polyamidy, akryláty, para-aramidy, polyetylény, elastany…

SYSTÉM K ZAMEZENÍ PÁDŮ

Ochranná zařízení proti pádům z výšky či systémy k zamezení pádů se skládají ze 3 prvků: • Zádržný systém těla, který zabraňuje pádu (ochranný postroj). • Spojovací podřízený systém, který zastaví pád z výšky (samočinně aktivované zádržné zařízení, protiskluzové zádržné zařízení nebo záchytné lano, které absorbuje pádovou energii). • Bezpečnostní kotevní bod.

SYSTÉM S AUTOMATICKOU AKTIVACÍ

Jedná se o systém zajišťující správnou funkci upevňovacího řemínku pod bradou. Podle normy EN 397by se tento systém měl spouštět silou > 150 N a < 250 N.

[zpět na začátek]

T

TAEKI (VLÁKNO)

Syntetické vlákno vyrobené z polyetylénu s mimořádně vysokou pevností (PRHT). Vyznačuje se vynikajícími mechanickými vlastnostmi, zejména odolností vůči otěru a přeříznutí. Vlákno TAEKI druhé generace je mnohem měkčí než vlákno první generace, tudíž poskytuje vyšší komfort.

TASLON

Rough textured fabric. The very tight crossing of its fibres makes it a robust fabric.

TEPELNÁ FÚZE

Jedná se o spojovací postup, který využívá tlaku a tepla (viditelný proužek na oděvu, mezipodšívka na límci …).

THINSULATE™

Ochranná značka společnosti 3M. Do složení materiálu Thinsulate® přichází nejčastěji polyester a často bývá spojen s polyolefiny (polymerní skupina zahrnující polyetylény a polypropylény). Jedná se o izolační syntetický a netkaný materiál se strukturou prachového peří, který v sobě kombinuje teplo, komfort a hebkost. Je hydrofobní.  Thinsulate izoluje teplo i ve vlhkém prostředí, zachycuje vzduch a odráží tělesné teplo.

THT (TEPELNĚ ODOLNÁ KŮŽE)

Úprava kůže, která zvyšuje její odolnost vůči dotykovému teplu a snižuje její srážlivost při styku s plamenem. Kůže zůstane vláčná i po doteku s tepelným zdrojem.

TKANÝ

Jakákoli látka získaná křížením vláken osnovy a útku, která se vyrábí na stavu nebo na tkacím stroji.

TLUMIČ ENERGIE

Součást bezpečnostního prostředku proti pádu, který se skládá z lana a z prvku tlumícího energii a který při běžných uživatelských podmínkách zaručuje bezpečné zastavení pádu z výšky.

TLUMIČ ENERGIE

Součást ochranného zařízení proti pádu, který je koncipován tak, aby rozptýlil kinetickou energii vzniklou při pádu.

TLUMIČ PÁDU S AUTOMATICKOU POJISTKOU

Ochranný prostředek proti pádu s automatickou blokací a automatickým systémem napínání lonže.

TRIČKO

Tričko je bavlněný oděv, který slouží ke krytí horní části těla, je bez límečku, nejčastěji s krátkými rukávy, jeho tvar připomíná písmeno T.

TUŽINKA

Tužinka je bezpečnostní výztuha špičky boty vyrobená buď z kovu nebo plastu (kompozitního).

TYVEK®

Výchozím materiálem pro Tyvek® je polyetylén. V prostředí tlaku a tepla (Flash Spinning) se získávají rozmanitá jednotlivá vlákna, která jsou táním spojována v netkaný materiál lehký, měkký a zároveň odolný.

[zpět na začátek]

U

ÚCHYTNÝ PROSTŘEDEK

Prvek postroje, na němž se pohybuje posuvný ochranný prostředek proti pádu. Úchytným prostředkem může být provaz, lano nebo kovová tyč.

UHLÍ (VLÁKNO)

Uhlíkové vlákno se používá v materiálech pro jeho antistatické vlastnosti.

ULTRAFIALOVÝ

Ultrafialové záření je elektromagnetické záření se střední vlnovou délkou mezi délkou viditelného světla a délkou paprsků X. Ultrafialové paprsky lze rozdělit do UV blízkých (380-200 nm vlnové délky) a UV extremních (200-10 nm). Úžehy a úpaly jsou přičítány nejdřív UVB. UVA způsobují úžehy a úpaly při velmi dlouhých expozicích. Silná intenzita UVB (315-280 nm) je nebezpečná pro oči a může způsobit svářeči zápal rohovky nebo vážná onemocnění.

ULTRAZVUK

Zvuk s velmi nízkou frekvencí, který člověk není schopen vnímat (>20 000Hz).

ÚPLETOVÁ MANŽETA

Pruh z úpletu, který zakončuje rukavici, umožňuje lepší držení rukavice na zápěstí a zabraňuje jakémukoli proniknutí prachu a nečistot do vnitřku rukavic.

ÚTEK

Jedná se o nit ve tkanině v příčném směru, která slouží k vytvoření látky.

[zpět na začátek]

V

VÁLCOVÁNÍ

Postup, kdy dochází k natahování celé plochy kůže pomocí válce tak, aby kůže byla pevnější a poddajnější.

VAZBA

Jedná se o způsob provazování nebo křížení vláken osnovy nebo útku látky. Hlavní vazby látek jsou plátno, kepr a satén. Tři základní vazby útkových pletenin jsou žerzej, interlock, žebrovina. Při pletení se proplétají stehy a to se nazývá struktura.

VELIKOST BOT

Soubor měřítek velikosti obuvi, která je nejčastěji vymezena délkou chodidla, její šířkou a měřena vůlí pro pohyb prstů v botě (šířka prstů). Existují tabulky doplňujících rozměrů, jako je výška nártu chodidla, které určují jednotlivé velikosti. Ve světě existují tři hlavní typy měření: • francouzská stupnice (od 17 do 48). • anglická stupnice (1 až 13 velikostí). • americká stupnice (odpovídá anglické stupnici + 0,5).

VELUR (KŮŽE)

Kožešinový velur se získává z kůže a brousí se tak, aby došlo k vytvoření vlasové struktury; podobně jako u nubuku, ale nubuk pochází z lícové strany kůže.

VENTIL (FR. SOUPAPE)

Viz fr. valve = ventil.

VENTIL (FR. VALVE)

Ve francouzštině také nazývaný soupape = ventil, zvyšuje úroveň pohodlí obličejové masky tím, že rychle snižuje teplotu při výdechu a při odvodu CO2.

VENTILACE (VĚTRÁNÍ)

Dírky provedené v horní části přilby tak, aby umožnily lepší odvod tepla a potu. Na větraných přilbách se neprovádí elektrický test (440V; nepovinný test při 1000V), s výjimkou větrání v dolní části přilby, protože test se provádí polovičním ponorem přilby (tento systém větrání je však méně účinný).

VESTA

Vesta je krátký oděv bez rukávů, který lze nosit jak nad, tak pod dalším oděvem.

VIDITELNÉ (SVĚTLO)

Viditelné světlo, zvané také viditelné spektrum nebo optické spektrum, je část elektromagnetického spektra, které je viditelné lidským okem. Pro toto viditelné spektrum neexistuje přesná hranice: lidské oko uzpůsobené na světlo má obecně největší citlivost na světlo o vlnové délce asi 550 nm, což odpovídá žluto-zelené barvě.

VINYL

Syntetický termoplastický polymer.

VLE

Valeur Limite d’Exposition = Limitní hodnoty expozice: je limitní hodnotou expozice koncentracím toxickým látkám s možným rizikem pro zdraví člověka. Doba expozice nesmí přesáhnout 15 minut. Koncentrace se vyjadřuje v mg/m3 vzduchu pro všechny chemické nečistoty v plynném stavu a aerosoly (prach, dým, mlha). Vyjadřují se v ppm (objemová koncentrace částic na milion jednotek) pro plyny a páry. Tyto hodnoty jsou pouze orientační a vycházejí ze stavu vědeckých poznatků ve chvíli, kdy jsou zveřejňovány. Často se stává, že hodnoty jsou upravovány směrem dolů, protože poznatky z oboru toxikologie se neustále vyvíjí.

VLOŽKA

Vložka je samostatně ustřižená nebo zhotovená část oděvu a umístěná mezi vrchním a spodním materiálem, aby v určitém místě získal pružnost, výplňkovou modelovanost nebo větší hřejivost.

VME

Valeur Moyenne d’Exposition = Průměrné hodnoty expozice: je průměrnou hodnotou expozice koncentracím toxickým látkám s možným rizikem pro zdraví člověka. Doba expozice nesmí přesáhnout 8 hodin. Koncentrace se vyjadřuje v mg/m3 vzduchu pro všechny chemické nečistoty v plynném stavu a aerosoly (prach, dým, mlha). Vyjadřují se v ppm (objemová koncentrace částic na milion jednotek) pro plyny a páry. Tyto hodnoty jsou pouze orientační a vycházejí ze stavu vědeckých poznatků ve chvíli, kdy jsou zveřejňovány. Často se stává, že hodnoty jsou upravovány směrem dolů, protože poznatky z oboru toxikologie se neustále vyvíjí.

VODNÍ REPELENT (TKANINA)

Povrchová úprava tkaniny, která zabraňuje pronikání vodních kapek tkaninou, ale umožňuje jejich sklouznutí po tkanině. Lze tedy říci, že dojde k odpuzování vodních kapek. Tkanina není vodotěsná.

VODNÍ SLOUPEC

Vodní sloupec je údaj v mm, kterým se vyjadřuje schopnost materiálu odolávat tlaku vody aniž by promokl. Čím je udaná hodnota vyšší, tím je materiál odolnější vůči promoknutí. Stupeň odolnosti proti  tlaku vody se měří tak, že se na materiál přiloží skleněný válec o průměru 10 cm naplněný vodou. Voda ve válci působí na materiál a průnik prvních tří kapek určí hodnotu, která je uvedena na výrobcích.

VODOTĚSNÉ (ŠVY)

Jedná se o švy, na které je nanesena vodotěsná plastová vrstva zabraňující pronikání kapilární vody (průchod vody vlivem nasákavosti tkaniny /nebo otvory po sešívání) do struktury tkaniny. Kompletovaný šev s vrstvou vytvořenou teplotní fúzí pásového materiálu srovnatelného s materiálem, z něhož je vyroben příslušný oděv, který brání průniku vody do oděvu.

VRCHNÍ BRÝLE

Ochranné brýle, které se nasazují na normální brýle.

VRSTVENÁ ÚPRAVA

Vrstvená úprava je postup, kdy dochází k nanesení vrstvy chemického přípravku (polymerních materiálů) na plochu textilie tak, aby měla izolační vlastnosti, byla odolná vůči chemikáliím nebo aby došlo ke zlepšení její mechanické odolnosti. Bývají ve formě polyvinyl chloridu (PVC), polyuretanu, akrylátu nebo přírodního či syntetického elastomeru. Použití je velmi rozmanité, od plachtoviny a imitace kůže až po ochranné pracovní oděvy. Tyto úpravy probíhají za použití polyvinyl chloridu (PVC), polyuretanu, akrylátu, ale také přírodních (latex) nebo syntetických (nitril) elastomerů.

VSTŘIKOVÁNÍ

Způsob výroby podrážek nebo zipů, kdy se tekutý materiál vstřikuje do formy, potom se vytvrdí a zachová si tvar formy.

VSTŘIKOVANÝ (PODEŠEV)

Způsob výroby podešve, roztavená hmota se vstřikuje do formy, poté se nechá ztuhnout a získá tvar odlitku formy. Nezávadnost výrobku, například oděvu, je velice důležitá, protože zajišťuje to, že výrobek neobsahuje materiály, které by mohly u citlivých osob vyvolat alergii. Nezávadnost je nedílnou součástí normy EN 340 o obecných požadavcích na ochranné oděvy. Kontrolováno je především pH materiálů, obsah chromu VI v usni, vylučování niklu z kovových materiálů a azolátek z barviv a dále odolnost použitých barviv.

VTOKOVÉ ÚSTÍ

Místo v lisu, kudy je přiváděn polyetylén do formy a které končí napojením na vnitřek formy.

VULKANIZACE

Vulkanizace je postup, který vynalezl Good Year a který spočívá v zahřátí kaučuku na vysokou teplotu za účelem jeho transformace.

VYLISOVÁNÍ (MONTÁŽ)

Nejčastěji používaný výrobní postup pro obuv obecně: spočívá v lepení podešve při první montáži dílů.

VYSTÝLKA

Jedná se o součást postroje. Existují vystýlky se 4 bodovým uchycením a vystýlky s 6-ti bodovým uchycením. Vystýlky s 6 bodovým uchycením zajišťují lepší rozložení síly vyvíjené na přilbu. Vystýlky mohou být buď z polyetylénu, nebo z textilie pro lepší odvod potu.

VÝZTUHA

Díl látky (nejčastěji z kůže) přišitý na rukavice do míst, které jsou nejvíce vystaveny rizikům oděru a prořezu (výztuha dlaně, výztuha skřipce - mezi palcem a ukazováčkem).

[zpět na začátek]

Z

ZACHYCOVACÍ (SYSTÉM)

Systém sloužící k jištění osoby ke kotvicímu bodu tak, aby došlo k zabránění pádu z výšky.

ZÁDOVÁ DESTIČKA

Součást bezpečnostního postroje, která umožňuje zkřížit popruhy na zádech a upevnit zádový kříž správně na zádech.

ZÁDOVÉ (UCHYCENÍ)

Způsob uchycení ochranného prostředku proti pádu na postroji.

ZAJIŠTĚNÍ PŘI PRÁCI (SYSTÉM)

Systém, díky němuž je osoba schopna zajistit se na svém pracovišti v bezpečné poloze.

ZÁLOŽNÍ POPRUH

Popruh, který je součástí postroje a který slouží k udržení pozice řemenů postroje na ramenou tak, aby v případě pádu nedošlo k jeho ztrátě. Tento typ popruhu není povinným prvkem postroje.

ZAPÍNÁNÍ

Zapínání je úprava oděvu vypracovaná na přechodné spojení protilehlých částí výrobku pomocí určitého zapínadla. Konkrétní zapínání se odvozuje od názvu zapínadla, rozlišuje se zapínání knoflíkové,  zdrhovadlové, vázačkové, spínátkové a na stuhový uzávěr (pásky na suchý zip).

ZÁTKY (UŠNÍ)

Protihlukové zátky na jedno použití (EN 352-2): zavádí se do zvukovodu a zabraňují průniku hluku. Nejčastěji jsou z polyuretanu nebo PVC, mohou být spojeny také vláknem, obloukem a nebo kovovou vsuvkou (použití v zemědělsko-potravinářském průmyslu).

ZDVOJENÁ HUSTOTA (PODRÁŽKA)

Zdvojená hustota znamená, že podrážku tvoří 2 vrstvy; spodní část, která přichází do kontaktu s podlahou, je pevnější, zatímco vrchní část je měkčí a tlumí nárazy.

ŽEBROVINA

Pletenina typu 1x1/2x1/2x2 (počet předních ok/ počet zadních ok), z níž se vyrábí velmi pružné a oboustranné úplety. Nejčastěji se používá při výrobě konfekčních svetrů, obrub a lemů, obuvních prvků a spodního oblečení.

ŽERZEJ

Lehká a pružná pletenina s odlišným rubem a lícem. Často se používá při výrobě konfekčních triček a spodního prádla. Výhodou žerzeje je pružnost a pohodlí.

ZIP (OBRÁCENÝ STEH)

Zip, jehož steh je umístěn na druhé straně, takže je vidět pouze pásku. Používá se z estetických důvodů a k zamezení tření.

ZIP (VODOTĚSNÝ)

Zip s obráceným stehem zakrytý PU blánou, která zaručuje vodotěsnost. Užívá se u vodotěsných a technických výrobků.

ZORNICOVÝ (REFLEX)

Přizpůsobení oka intenzitě světla: zornice se buď rozšiřuje nebo stahuje.

ZRCADLOVÝ

Je možné vidět odraz.

ZVUK

Zvuk je akustická vibrace, pohyb částic v elastickém prostředí: ve vzduchu. Zvuk charakterizuje jeho intenzita (amplituda změn tlaku na vzduch): silná nebo slabá, vyjadřuje se v decibelech (dB). Zvuk charakterizuje rovněž jeho výška: vysoký či hluboký (počet kmitů za sekundu), které se vyjadřují v hertzích (Hz).

[zpět na začátek]