PROHLÁŠENÍ O SHODĚ - ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ - PROBLEMATIKA PROKAZOVÁNÍ SHODY - ZNAČKA SHODY CE - CERTIFIKACE OOPP

Ochrana hlavy Ochrana očí a obličeje Ochrana sluchu Ochrana dýchacích orgánů Pracovní rukavice Ochrana při práci ve výškách Pracovní oděvy Pracovní obuv Zdravotnické potřeby Drogerie Zábava
Užitečné informace - EU Prohlášení o shodě

„Prohlášení o shodě" k dodávaným osobním ochranným prostředkům

Vážení obchodní přátelé,

neustále jsme některými našimi zákazníky žádáni o „Prohlášení o shodě"  nebo o „Certifikát Státní zkušebny" k různým výrobkům charakteru oopp, které vyrábíme nebo distribuujeme. Když se jich zeptáme  proč o to žádají, dozvídáme  se, že tento „doklad" je po nich žádán nějakým úředníkem, auditorem nebo jakýmsi kontrolním orgánem...

Bohužel se tito úředníci ve svých znalostech co požadovat po uživateli „zasekli v době před naším vstupem do EU" a nová legislativa jim asi není známa a o tom, že neexistuje „Státní zkušebna" nemají ani tušení!

Dovoluji si Vám tedy objasnit, že po našem vstupu do EU nahrazuje ono požadované „Prohlášení o shodě" označení značkou CE na výrobku! Označení CE totiž slouží zákazníkům a uživatelům jako vyjádření shody se základními požadavky nařízení vlády (NV č.21/2003 Sb.), resp. Evropské směrnice (93/68/EHS). U OOP III. kategorie musí být značka CE doplněna číslem notifikované osoby (dříve Státní zkušebna).

„Prohlášení o shodě" bylo naším vstupem do EU nahrazeno „ES prohlášením o shodě", které je však nutno předložit pouze kontrolnímu orgánu ČOI (Česká obchodní inspekce).
„ES prohlášení o shodě" je navíc povinen předložit pouze výrobce nebo zplnomocněný zástupce (dovozce). Distributor tedy často nemá a ani nemusí mít takovéto prohlášení k dispozici a nemusí ho mít k dispozici ani zákazník (uživatel)!

Povinnosti zaměstnavatele a způsob prokázání existence "ES prohlášení o shodě"

Jako výrobce pracovních oděvů (I. kategorie - OOP jednoduché konstrukce), „ES prohlášení o shodě" vystavujeme sami (ES přezkoušení typu se nevyžaduje) a můžeme Vám ho kdykoliv předložit. Jako distributor uvádíme na našich dokladech u uvedeného zboží „ujištění o vydání ES prohlášení o shodě" (Zákon č.22/1997 Sb., v platném znění a NV č.21/2003 Sb.). U zboží II. a III. kategorie (OOP, které jsou určeny k ochraně života či k ochraně proti rizikům, která mohou vážně a trvale poškodit zdraví) máme od našich dodavatelů (výrobců nebo dovozců) ES prohlášení o shodě k dispozici.

Naše výše uvedené postupy prokazování shody u stanovených výrobků jsme opakovaně konzultovali s ČOI a absolvovali patřičná školení.

Budete-li mít jakékoliv problémy s úředníky kontrolujícími OOPP, které Vám dodáváme, potom nás okamžitě informujte ještě za jejich přítomnosti ve Vaší firmě! Nenechte se „vmanévrovat" do pozice, že Vám snad nějaký doklad chybí, nebo že jsou OOP špatně značené, prošlé atd. Máme bohaté zkušenosti se scestnými výklady zákonů od úředníků a mnozí se již po naší intervenci museli zákazníkům (uživatelům) za svůj postup a chybné závěry omluvit!
Kompletní legislativu k problematice poskytování OOP najdete ke stažení na našich stránkách (http://www.oopp.cz/  Informace-Legislativa k OOPP). Celé znění včetně přílohy s vysvětlením některých pojmů si můžete stáhnou ZDE.

Neváhejte a využijte našich služeb!

S pozdravem

V Praze dne 17.2.2009                                                      Ing. Petr Pícha - jednatel společnostiNEZNÁM HESLO


PŘIHLÁSIT REGISTRACE

ODKAZY - INFORMACE

Zpravodaj - Newsletter

Email: *
Jméno:
Příjmení:
 * povinný údaj
Proč zadávat email?