SLOVNÍK POJMŮ Z OBORU OOPP - OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY V HESLECH - VÝZNAM A POPIS POJMŮ POUŽITÝCH NA STRÁNKÁCH OOPP