ZAJIŠŤUJEME NÁHRADNÍ PLNĚNÍ PRO FIRMY S UZAVŘENOU SMLOUVOU - DODÁVKY OCHRANNÝCH POMŮCEK OD FIRMY ZAMĚSTNÁVAJÍCÍ INVALIDY

Ochrana hlavy Ochrana očí a obličeje Ochrana sluchu Ochrana dýchacích orgánů Pracovní rukavice Ochrana při práci ve výškách Pracovní oděvy Pracovní obuv Zdravotnické potřeby Drogerie Zábava
Zákaznický servis - Náhradní plnění

Pro smluvní firmy zajišťujeme „Náhradní plnění“ na dodávky Osobních Ochranných Pracovních Prostředků. Potvrzení o Náhradním plnění bude vystaveno pouze po uzavření smlouvy a stanovení limitu v daném roce. Potvrzení o NP nelze požadovat dodatečně po již uskutečněném nákupu zboží.

Co je Náhradní plnění

Zaměstnavatelé zaměstnávající více než 25 zaměstnanců, mají ze zákona povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Poměr je 4% z celkového přepočteného počtu zaměstnanců. Náhradní plnění je jednou z možností jak splnit povinný podíl.

Povinný podíl v roce 2019

Splnění povinného podílu je možné dosáhnout několika způsoby nebo jejich kombinací:

  • přímým zaměstnáváním osob se změněnou pracovní schopností OZP
  • finančním odvodem státu (2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za I.-III. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku a to za každou OZP, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat)
  • odběrem služeb v rámci Náhradního plnění

Vyplatí se Náhradní plnění?

Rozhodně ano! Odběrem služeb od státem uznaných dodavatelů splníte povinný podíl a získáte užitečné podpůrné služby a výrobky vhodné pro Vaši společnost. Na místo odevzdání peněz státu (finanční odvod) získáte kvalitní výrobky a ještě nepřímo podpoříte zaměstnávaní OZP a jejich začlenění do běžného pracovního života.
Úspora Vám tedy vznikne nákupem služeb nebo výrobků, které Vaše firma bezesporu potřebuje. Takovými výrobky jsou i Osobní Ochranné Pracovní Prostředky.

Na jakékoliv dotazy ohledně Náhradního plnění Vám rád odpovíme na:

Telefon: +420 266 313 167
Mobil: +420 602 127 833, +420 777 127 833
E-mail: prodej@picha.czNEZNÁM HESLO


PŘIHLÁSIT REGISTRACE

ODKAZY - INFORMACE

Zpravodaj - Newsletter

Email: *
Jméno:
Příjmení:
 * povinný údaj
Proč zadávat email?