PRACOVNÍ RUKAVICE PRAHA - OCHRANNÉ PRACOVNÍ RUKAVICE - OCHRANA RUKOU PRO KAŹDOU PRÁCI - OCHRANNÉ POMŮCKY PRAHA - OOPP

Ochrana hlavy Ochrana očí a obličeje Ochrana sluchu Ochrana dýchacích orgánů Pracovní rukavice Ochrana při práci ve výškách Pracovní oděvy Pracovní obuv Zdravotnické potřeby Drogerie Zábava
OOPP > Pracovní rukavice

 

Hledáte vhodné pracovní rukavice pro Vás nebo Vaši firmu? Potřebujete ochranné rukavice proti rizikům, která jsou Vám na Vašem pracovišti známa, ale nevíte si rady? Nebo si jen myslíte, že by byly vhodné gumové rukavice, ale nevíte, které chemicky odolné rukavice si vybrat? Pokud se chcete informovat o normách a významu použitých piktogramů, potom jen klikněte na odkaz Jak si vybrat pracovní rukavice, který také naleznete v detailu konkrétního zboží. U nás si určitě vyberete z velké nabídky různých typů ochranných rukavic pro každou činnost. V naší nabídce jsou nejenom běžné typy jako kombinované a celokožené rukavice, ale i žáruvzdorné pracovní rukavice nebo chemicky odolné rukavice máčené v nitrilu nebo rukavice máčené v latexu. Nabízíme také jednorázové rukavice z PVC, latexu nebo vinylu, které nacházejí uplatnění v potravinářství, ale i zpracovatelském průmyslu. Naše firma je autorizovaným distributorem firmy Ansell, která je celosvětovou jedničkou v oblasti bariérové ochrany. Našim zákazníkům rádi pomůžeme s výběrem vhodného typu ochranných rukavic. Máte-li dotaz na konkrétní pracovní rukavice nebo chcete-li si jenom ověřit vhodnost Vašeho výběru potom klikněte na Dotaz na prodejce v detailu zboží a napište nám.

OCHRANNÉ RUKAVICE – OCHRANA RUKOU A PAŽÍ

Chraňte důsledně své zdraví. Ze statistik vyplývá, že právě na rukou dochází nejčastěji k pracovním úrazům. Je mnoho činností, kde je nutno používat ochranné rukavice. Na trhu naleznete celou řadu rukavic různých typů, provedení a z různých materiálů. Prvotním hlediskem pro výběr správné rukavice je pojmenování rizik, proti kterým se chcete chránit. Dalším hlediskem je pracovní komfort s ohledem na to, zda se jedná o jednorázovou či krátkodobou práci nebo vykonávání dané činnosti v průběhu celé pracovní směny. Zda se jedná o práci v horku či chladu nebo za normálních podmínek, zda hrozí nějaké zvýšené riziko – například pořezání nebo poleptání chemikáliemi.

Přehled některých norem a piktogramů

EN388, základní norma definující odolnost rukavic proti mechanickým rizikům. Pod piktogramem naleznete čtyřčíslí, jež definuje jednotlivá mechanická rizika – například 2142. Čím vyšší číslo, tím vyšší odolnost.

Pozice znaku Parametr Možná hodnota
a odolnost proti oděru 0 až 4
b odolnost proti řezu 0 až 5
c odolnost proti protržení 0 až 4
d odolnost proti propíchnutí 0 až 4

Čím vyšší riziko, tím volíme vyšší odolnost rukavic. Odolnost však má blahodárný vliv také na jejich životnost. Rukavice s odolností proti oděru třídy 2 může mít i několikanásobně vyšší odolnost proti prodření při práci, než rukavice s třídou 1 a tedy i delší životnost při stejném namáhání. Na trhu naleznete řadu rukavic s velkým rozptylem cen a přesto jsou klasifikovány ve stejné třídě odolnosti. Abychom pochopili rozdíly mezi jednotlivými rukavicemi téže třídy, podívejme se, jak jsou normovány jednotlivá rizika. Například rukavice, jež mají vysokou odolnost proti oděru o hodnotě 3, splňují předpis normy, kdy se rukavice testuje za definovaného přítlaku a definované velikosti zrna brusného kotouče, pokud vydrží alespoň 2000 otáček kotouče do prodření, nejvýše pak 7999 otáček (splní-li 8000 otáček, je zařazena do třídy 4).

Sami vidíte, že rukavice, jež se prodře po 2000 otáčkách nedosahuje kvalit rukavice, jež se prodře například při 7000 otáčkách. Oboje rukavice však budou ve třídě 3. V praxi se to projeví tak, že rukavice s nižším počtem cyklů budou mít při daném pracovním zatížení nižší životnost. Cena většinou reflektuje kvalitu rukavic, proto vždy zkoumejme její skutečné vlastnosti a kvalitu provedení.

Jednotlivé odolnosti dle EN388

Stupeň ochrany 0 1 2 3 4 5
počet brusných cyklů <100 100–499 500–1999 2000–7999 8000≤
řezací index <1,2 1,2 2,5 5 10 20
trhací síla <10N 10N 25N 50N 75N
síla pro propíchnutí <20N 20N 60N 100N 150N

EN511, norma definující odolnost rukavic proti působení chladu. Pod piktogramem nalezneme trojčíslí, jež definuje jednotlivá rizika. Čím vyšší číslo, tím vyšší odolnost.

Pozice znaku Parametr Možná hodnota
a odolnost proti konvekčnímu chladu 0 až 4
b odolnost proti kontaktnímu chladu 0 až 4
c odolnost proti průniku vody 0 nebo 1

První číslo definuje odolnost proti konvekčnímu chladu a testuje se na anatomickém modelu zahřátém na 30–35°C. Vypočítávají se výsledné izolační vlastnosti rukavice z dodaného výkonu na udržení teploty modelu ruky při ochlazování vnějším prostředím v testovací komoře. Druhé číslo definuje odolnost proti kontaktnímu chladu a třetí číslo definuje propustnost pro vodu – kapalina nesmí proniknout rukavicí dříve než po 30 minutách. Parametr dosahuje hodnot 0 nebo 1.

Jednotlivé odolnosti dle EN511

Stupeň ochrany 0 1 2 3 4
konvekční chlad W/°C/m2 <0,1 0,1 až <0,15 0,15 až <0,22 0,22 až <0,30 >0,30
kontaktní chlad, teplotní odpor W/°C/m2 <0,025 0,025 až <0,05 0,05 až <0,10 0,10 až <0,15 >0,15
prostupnost pro vodu <30 min. >30 min.

EN407, norma definující odolnost rukavic proti působení tepla a plamene. Pod piktogramem naleznete 6 znaků, definujících jednotlivá rizika. Čím vyšší číslo, tím vyšší odolnost.

Pozice znaku Parametr Možná hodnota
a chování při hoření 0 až 4
b odolnost proti kontaktnímu teplu 0 až 4
c odolnost proti konvekčnímu teplu 0 až 4
d odolnost proti sálavému teplu 0 až 4
e odolnost vůči malým částicím tekutého kovu 0 až 4
f odolnost vůči velkému množství tekutého kovu 0 až 4

První číslo definuje chování při hoření, testuje se plamenem ve vzdálenosti 20 mm, pod úhlem 30°, přičemž se zkoumá jak doba do hoření, tak i doba doutnání. Druhé číslo definuje odolnost proti kontaktnímu teplu při působení po dobu nejméně 15 sekund do vzrůstu teploty uvnitř rukavice o nejvýše 10 °C, třetí číslo definuje odolnost proti konvekčnímu teplu, kdy se zjišťuje zvýšení teploty o 24 °C. Čtvrtý znak definuje odolnost proti sálavému teplu, kdy se rukavice vystaví tepelnému záření o výkonu 20kW/m2 a zjišťuje se doba vzestupu teploty uvnitř rukavice o 24 °C. Pátý znak definuje odolnost proti rozstřiku malého množství roztaveného kovu – zjišťuje se počet žhavých částic pro vzrůst vnitřní teploty o 40 °C a poslední, šestý znak definuje odolnost proti velkému množství roztaveného kovu (množství je definováno hmotností taveniny v g).

Jednotlivé odolnosti dle EN407

Stupeň ochrany 0 1 2 3 4
chování při hoření – odolnost proti vznícení >20s >10 až 20s >3 až 10s >2 až 3s 2s a méně
chování při hoření – odolnost proti doutnání 120s a více 25 až <120s 5 až <25s
kontaktní teplo - <100°C 100°C 250°C 350°C 500°C
konvekční teplo <4s 4 až <7s 7 až <10s 10 až <18s 18s a více
radiační teplo <7s 7 až <20s 20 až <50s 50 až <95s 95 a více s
odolnost vůči malým částím roztaveného kovu <10 10–14 15–24 2–34 35 a více
odolnost vůči velkému množství taveniny <30g 30 až <60g 60 až <120g 120 až <200g 200g a více

EN374-3, norma definující metodiku testování odolnosti rukavic proti chemikáliím. Pod piktogramem nalezneme posloupnost tří znaků, jež definují vybrané druhy látek, na něž byla rukavice testována a kde byly splněny požadavky normy EN374-3. Každý znak představuje jednu chemikálii. Parametr může dosahovat hodnot 1–6, čím vyšší hodnota, tím vyšší odolnost před danou chemikálií.

Přehled znaků a přiřazených chemikálií:

A methanol E sirouhlík I etyl acetát
B aceton F toluen J n-heptan
C acetonitril G dietylamin K hydroxid sodný 40%
D dichlormetan H tetrahydrofuran L kyselina sírová 96%

Odolnost proti průniku chemikálie (permeaci):

Stupeň ochrany 1 2 3 4 5 6
průnik chemikálií rukavicí >10 min. >30 min. >60 min. >120 min. >240 min. >480 min.

EN374-2, norma definující odolnost rukavic proti nebezpečným mikroorganizmům. Parametr dosahuje hodnoty 1–3, čím vyšší hodnota, tím vyšší stupeň ochrany, přičemž rukavice splňující požadavky normy EN374-2 musejí mít AQL (Acceptable Duality Level) alespoň 1,5.

EN60903, norma definující odolnost rukavic pro práce pod napětím. Všechny rukavice musejí být testovány odpovídajícím napětím a s přihlédnutím k jejich síle, provedení, jsou zařazeny do příslušné třídy odolnosti 00 až 4 podle dosažené izolační třídy. Pro dodržení bezpečnosti musí být rukavice podrobeny kontrole nebo testování, každých 6 měsíců.

Odolnost dle EN60903

Třída (AC) Testovací napětí Max. pracovní U Třída (DC) Testovací napětí Max. pracovní U
00 2 500 V 500 V 00 4 000 V 750 V
0 5 000 V 1 000 V 0 10 000 V 1 500 V
1 10 000 V 7 500 V 1 20 000 V 11 250 V
2 20 000 V 17 000 V 2 30 000 V 25 500 V
3 30 000 V 26 500 V 3 40 000 V 39 750 V
4 40 000 V 36 000 V 4 60 000 V 54 000 V

Náš sortiment

Nabízíme komplexní spektrum ochranných rukavic jak pro mechanická rizika, tak i zvýšená, například proti proříznutí, propíchnutí či proti působení tepla a chladu. Nabízíme rukavice proti chemikáliím nebo rukavice izolační, pro elektrikáře. V sortimentu naleznete i některé unikátní rukavice jako i rukavice jednorázové. Katalog však není vyčerpávajícím přehledem dostupného sortimentu, jen výběrem toho nejzajímavějšího pro obvyklé použití. Sortiment zboží představuje širokou paletu rukavic a pokud si snad z katalogové nabídky nevyberete, můžete své požadavky konzultovat s našimi obchodními zástupci, jež vám pomohou nalézt optimální produkt pro vaše rizika, včetně některých unikátních řešení.

V sortimentu naleznete zpravidla ekonomické varianty, standardní varianty i varianty nekompromisní odolnosti. Vždy však očekávejte tu nejvyšší kvalitu.

 NEZNÁM HESLO


PŘIHLÁSIT REGISTRACE

ODKAZY - INFORMACE

Zpravodaj - Newsletter

Email: *
Jméno:
Příjmení:
 * povinný údaj
Proč zadávat email?