REKLAMAČNÍ ŘÁD - STRUČNÝ NÁVOD PRO ZÁKAZNÍKY JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI DODÁVKY, ZÁSILKY NEBO PŘI VÝMĚNĚ ZBOŽÍ

Ochrana hlavy Ochrana očí a obličeje Ochrana sluchu Ochrana dýchacích orgánů Pracovní rukavice Ochrana při práci ve výškách Pracovní oděvy Pracovní obuv Zdravotnické potřeby Drogerie Zábava
Zákaznický servis - Reklamace
Reklamace v eShopu www.oopp.cz - stručný návod

Nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (VOP) je Reklamační řád, toto je pouze stručný návod jak reklamovat zboží.

Před reklamací

Vaše právo reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě není dotčeno, přihlížejte však ke skutečnosti, že záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Reklamujte závadu neprodleně po zjištění a zboží dále nepoužívejte.

Odeslání reklamace

- Pokud budete Vaše zboží zasílat poštou či přepravní společností, musí být na balíku zřetelně vyznačeno REKLAMACE.

- Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl obsahovat reklamované zboží včetně kompletního příslušenství.

- Doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejména zpáteční adresu a telefonní číslo).

- Doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže).

- Reklamované zboží a/nebo jeho součásti nesmí být znečištěné nebo nesplňovat základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení. Toto se týká zejména obuvi!

Průběh reklamace

O průběhu celé reklamace budete informováni automatickými e-maily, které Vás upozorní na to, že Vaše reklamace byla námi přijata do systému, že byla vyřízena, že Vám byla odeslána, či že si ji máte možnost vyzvednout.

Zápis o reklamaci, formulář a reklamační protokol

Ve všech případech řešení reklamace bude vystaveno "Potvrzení o přijetí reklamace", jako podklad bude použit "ZÁPIS O REKLAMACI" resp. "Uplatnění práva z vadného plnění". Můžete si ho stáhnout, vytisknout a případně předem vyplnit v části, kterou vyplňuje kupující. FORMULÁŘ KE STAŽENÍ
Způsob vyřízení reklamace je uveden v dokumentu "REKLAMAČNÍ PROTOKOL", se kterým je v zákonné lhůtě spotřebitel seznámen (obdrží jeho kopii).

Potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění a informace pro spotřebitele si můžete stáhnout v PDF a vytisknout po kliknutí na odkaz POTVRZENÍ O POVINNOSTECH PRODÁVAJÍCÍHO Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Kontakty

Níže uvedené kontaktní údaje slouží pro případ potřeby komunikace ohledně Vašeho problému nebo dotazu na reklamační proces. 

Doručovací adresa:

PÍCHA Safety, s.r.o. - reklamace
Černokostelecká 1168/90 
100 00 Praha 10 - Strašnice

reklamace@oopp.cz

tel: (+420) 266 313 167, (+420) 602 127 833, (+420) 777 127 833
tel: (+420) 266 315 288NEZNÁM HESLO


PŘIHLÁSIT REGISTRACE

ODKAZY - INFORMACE

Zpravodaj - Newsletter

Email: *
Jméno:
Příjmení:
 * povinný údaj
Proč zadávat email?