OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY PRO ELEKTRIKÁŘE, ELEKTROMONTÉRY A ENERGETIKY - OCHRANA PRO PRÁCI POD ELEKTRICKÝM NAPĚTÍM - OOPP ELEKTRO

Ochrana hlavy Ochrana očí a obličeje Ochrana sluchu Ochrana dýchacích orgánů Pracovní rukavice Ochrana při práci ve výškách Pracovní oděvy Pracovní obuv Zdravotnické potřeby Drogerie Zábava
Profesní členění - Elektrikáři a elektromontéři
Jde pouze o základní výběr pro rychlou orientaci v sortimentu OOPP vhodném pro elektrikáře a elektromontéry. Více naleznete v členění dle sortimentu nebo nás kontaktujte, rádi Vám zajistíme ochranné pomůcky, které hledáte. Nechte nás vyřešit Váš problém. Zjednodušte si život, vyberte si jednoho dodavatele a nakupujte výhodně na www.oopp.cz
Elektrikáři a elektromontéři
  výpis s obrázky   tabulka 
Dielektrické izolační rukavice SECURA ELSEC třída 00 pracovní napětí 500 V
0171-000199
velikost 10-11, dielektrické izolační rukavice do 500 V
Dielektrické izolační rukavice SECURA ELSEC třída 00 pracovní napětí 500 V
Cena bez DPH: 545,60 Kč
Vaše cena s DPH: 660,18 Kč
Běžná cena s DPH: 693,20 Kč

Dielektrické izolační rukavice SECURA ELSEC třída 0 pracovní napětí 1,0 kV
0171-000299
velikost 8,9,10,11,12, dielektrické izolační rukavice do 1000 V
Dielektrické izolační rukavice SECURA ELSEC třída 0 pracovní napětí 1,0 kV
Cena bez DPH: 707,10 Kč
Vaše cena s DPH: 855,59 Kč
Běžná cena s DPH: 898,40 Kč

Dielektrické izolační rukavice SECURA ELSEC třída 1 pracovní napětí 7,5 kV
0171-000399
velikost 10-11, dielektrické izolační rukavice do 7500 V AC
Dielektrické izolační rukavice SECURA ELSEC třída 1 pracovní napětí 7,5 kV
Cena bez DPH: 872,80 Kč
Vaše cena s DPH: 1 056,09 Kč
Běžná cena s DPH: 1 108,80 Kč

Dielektrické izolační rukavice SECURA ELSEC třída 2 pracovní napětí 17 kV
0171-000499
velikost 10,11, dielektrické izolační rukavice do 17000 V AC
Dielektrické izolační rukavice SECURA ELSEC třída 2 pracovní napětí 17 kV
Cena bez DPH: 1 142,20 Kč
Vaše cena s DPH: 1 382,06 Kč
Běžná cena s DPH: 1 451,20 Kč

Přilba LASOGARD S16 pro elektrikáře - žlutá
0510-616E
ochranná přilba pro elektrikáře, izolace do 1000 V, EN 50365, skořepina z PE, barva žlutá
Přilba LASOGARD S16 pro elektrikáře - žlutá
Cena bez DPH: 326,20 Kč
Vaše cena s DPH: 394,70 Kč
Běžná cena s DPH: 414,40 Kč

Jsem profesí elektrikář, elektromontér jaká jsou rizika?
První riziko, které samozřejmě přijde na mysl každému, je elektrický proud. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je o to horší, že obvykle nastane bez varování. Jednoduše platí, že elektřina je „nehmotná“, ničím nevaruje a přitom jsou důsledně dodržovány fyzikální zákony bez ohledu na to, zda je to člověku ku prospěchu či nikoliv. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je skutečně smrtelné nebezpečí!

Jinými slovy, elektrikářské práce musí provádět pouze vyškolený profesionální elektrikář s kvalifikací a povolením.

Prvořadou snahou je vždy pracovat bez elektrického napětí, ale ne vždy je to možné. Práce elektrikáře ovšem přináší i další rizika, před kterými je třeba se chránit.

Elektrická rizika při práci pod napětím:

 • Latexové izolační rukavice (zjistit vhodný typ podle napětí, neporušení rukavic a zda trvanlivost rukavic nevypršela)
 • Kožené vrchní rukavice na ochranu latexových rukavic
 • Silné izolační rukavice, ochranná přilba s ochranným štítem (ochrana proti elektrickému oblouku musí být komplexní a týká se i oděvu, spodního prádla a obuvi)
 • Ochranná obuv s elektrickými vlastnostmi
  • symbol P = vodivá obuv (elektrický odpor vodivých bot nesmí být vyšší než 100 kOhm).
  • symbol A = antistatické boty (elektrický odpor musí být vyšší než 100 kOhm a menší nebo rovna 1000 Mohmů (značka S1, S2 nebo S3 zahrnuje anti-statické vlastnosti)
  • symbol I = izolační obuv (třída O nebo OO)
 • Oblečení musí být z nehořlavého materiálu

Exploze, požáry, popáleniny, atd.
Přednostně je nutné využívat kompatibilní vybavení a zařízení s evropskou směrnicí ATEX (ATmosphere EXplosive). Výbušná atmosféra, vyžaduje po zaměstnanci nebo uživateli zajištění pracovních podmínek zamezujících vzniku požáru nebo exploze. V souvislosti s ochranou proti výbuchu ve výbušném prostředí je směrnice ATEX 94/9/EC nadřazená směrnici o strojních zařízeních a je nutno ji dodržovat.

 • Oblečení, které chrání proti teplu a ohni musí odpovídat normě EN ISO 11612:2008 
 • Oblečení, které chrání proti tepelným účinkům elektrického oblouku musí odpovídat normě EN ISO 61482:2009

Rizika pádu při práci ve výšce
Ochranné prostředky a zařízení proti pádu z výšky (polohovací pás, postroj, tlumiče pádu, atd.)

Respirační riziko
Na některých stavbách elektrikář může pracovat v prostředí, které jsou znečištěné prachem (cement, beton, dřevo, atd.), mohu použít jednorázové filtrační polomasky (respirátory). Práce při klečení Používání nákoleníků nebo měkkých výplní do kolenních kapes pracovních kalhot. Manipulace a práce, kde hrozí pořezání rukou Ochranné rukavice proti proříznutí a rukavice pro mechanické práce.

Práce na staveništích při nepříznivých klimatických podmínkách
Jedná-li se o práce v terénu nebo je-li pracovník vystaven nepříznivým povětrnostním vlivům, je nutné se chránit proti chladu, používat oblečení do deště, ale také například ochranné a sluneční brýle atd.

Pokud používáte najednou několik osobních ochranných prostředků, zkontrolujte, zda jsou při společném použití kompatibilní a že každý z nich nabízí účinnou ochranu proti rizikům, kterým budete vystaveni.


Výrobky navržené v rámci této rubriky mohou uživateli pomoci při výběru osobních ochranných prostředků pro elektrikáře. Při výběru osobních ochranných prostředků mohou také pomoci výsledky zkoušek a různých testů, nicméně, je zřejmé, že skutečné podmínky použití OOPP nelze simulovat.
Proto je odpovědností uživatele (a nikoli výrobce, jeho zástupce nebo prodejce), zda je tento konkrétní výrobek vhodným výběrem pro zamýšlené použití.
Uvědomte si, že žádný Osobní Ochranný Pracovní Prostředek, i když je v souladu s požadovanými evropskými normami EN, nemusí nabízet absolutní záruku bezpečnosti a ochrany.
Ve všech případech, před provedením jakékoli práce, která by mohla ohrozit Vaše zdraví nebo bezpečnost, je nezbytné, aby bylo provedeno posouzení možných rizik. Seznamte se se všemi možnostmi preventivního řešení a také s havarijním plánem. Pokud je to nutné, musí požadovanou činnost vykonávat zaměstnanci s příslušnou kvalifikací, kteří jsou seznámeni s bezpečnostními pokyny.
Z bezpečnostních a hygienických důvodů jsou vždy Osobní Ochranné Pracovní Prostředky jen pro individuální použití.


SVOU OCHRANU PŘI PRÁCI BERTE OSOBNĚ

Pouze profesionálové na OOPP mohou ochránit Vaše zdraví a životní hodnoty.

Můžete nám pomoci zlepšit naše stránky www.oopp.cz , pošlete nám své připomínky k uvedeným produktům. Zdají se Vám některé produkty nevhodné pro tuto profesi?
Zkoušeli jste jiné OOPP pro elektrikáře, které Vám vyhovují více? Vaše zkušenosti budou velmi cenné i pro ostatní! Neváhejte nás kontaktovat, napište nám na:
info@oopp.czNEZNÁM HESLO


PŘIHLÁSIT REGISTRACE

ODKAZY - INFORMACE

Zpravodaj - Newsletter

Email: *
Jméno:
Příjmení:
 * povinný údaj
Proč zadávat email?