JAK SI VYBRAT OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY - INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY - PODPORA PRODEJE OCHRANNÝCH POMŮCEK

Ochrana hlavy Ochrana očí a obličeje Ochrana sluchu Ochrana dýchacích orgánů Pracovní rukavice Ochrana při práci ve výškách Pracovní oděvy Pracovní obuv Zdravotnické potřeby Drogerie Zábava
VŠE O NÁKUPU

Jak si vybrat OOPP - obecné informace

Výběr osobních ochranných prostředků - obecná část

Správný výběr osobních ochranných prostředků (OOP) má velký význam, neboť ovlivňuje jak spolehlivost ochrany zdraví při práci, spokojenost zaměstnanců, tak ekonomiku provozu. Výběr by měl proto provádět kvalifikovaný odborník na základě důkladného zvážení všech okolností. Správný výběr OOP skutečně nelze dělat bez znalosti konkrétního prostředí a konkrétních rizik, proti kterým má OOP sloužit. Poměrně jednoduché je to na vyhlášených rizikových pracovištích, kde je riziko známé a pod kontrolou. Obtížnější je to na pracovištích, která mají proměnlivý charakter, kde se riziko a jeho míra mění. Při výběru je nezbytné vycházet ze znalostí parametrů a vlastností OOP a kontrolovat je s požadavky a funkčností, která se od nich očekává. Důležitá je životnost a způsob údržby, což značně ovlivňuje nákladovost. Dnes je již na trhu k dispozici široká nabídka těchto prostředků a vybrat si mezi nimi není jednoduché. Často nastupuje volba nejjednodušší, totiž volba ekonomická. Pracovník potřebuje např. rukavice, vyberou se tedy ty nejlevnější a povinnost je splněna. Že to asi není úplně správné, není třeba zdůrazňovat.

Jak tedy postupovat, aby náš výběr byl rozumný a poskytnuté OOP skutečně pracovníky v dostatečné míře chránily?

Rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků upravuje nařízení vlády (NV č.495/2001 Sb.), které přebírá požadavky evropské směrnice 89/656/EHS a postupy a požadavky uplatňované v ČR jsou proto plně kompatibilní s ostatními státy v EU.
Je třeba mít na paměti, že bezprostřední nákup zmíněných prostředků od výrobců, prodejců, distributorů a dovozců je v případě scházejícího „ES prohlášení o shodě" k výrobku spojen s velkým rizikem a možným postihem v případě pracovního úrazu zaměstnance. V ČR se ročně prodají OOP za více než tři miliardy korun. To samozřejmě podněcuje zájem seriózních firem, ale i těch, kteří nepostupují vždy legálním způsobem a jejichž produkce nesplňuje očekávanou ochrannou funkci (např. reflexní vesty normu EN 471). Lze proto doporučit, aby byl nákup proveden u firem, které respektují předpisy a vyrábějí nebo distribuují zboží známého původu, známé kvality, účinku a za podmínek daných obchodními zákony. Tyto firmy jsou také schopny poskytnout potřebné garance a informace o svých produktech a doplnit je o technické parametry dle potřeby zákazníka (zaměstnavatele), tak aby měl kvalitní základ pro jejich výběr.

Jestliže bude pro každé definované riziko nalezena náležitá odpověď v deklarované ochranné vlastnosti, budou vybrané OOP dobře sloužit svému účelu.

Pokud Vám bude něco nejasné nebo budete mít nějaký dotaz, neváhejte nás kontaktovat na info@picha.czNEZNÁM HESLO


PŘIHLÁSIT REGISTRACE

ODKAZY - INFORMACE

Zpravodaj - Newsletter

Email: *
Jméno:
Příjmení:
 * povinný údaj
Proč zadávat email?