VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI PÍCHA Safety, s.r.o. - VÝROBA A PRODEJ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH POMŮCEK - OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Ochrana hlavy Ochrana očí a obličeje Ochrana sluchu Ochrana dýchacích orgánů Pracovní rukavice Ochrana při práci ve výškách Pracovní oděvy Pracovní obuv Zdravotnické potřeby Drogerie Zábava
O nás - Certifikáty - Vize a cíle společnosti

Motto: "Nechceme být největší prodejce OOPP, chceme mít na Vás dost času" 

POLITIKA JAKOSTI

Politika jakosti naší společnosti má zajistit poskytování služeb a produktů na vysoké úrovni a plnit tak nejnáročnější požadavky našich zákazníků.

ZÁKAZNÍCI

Ve vztahu k zákazníkům chceme zdokonalit systém práce se zákazníky. Na základě přesných znalostí jejich požadavků, chceme pružně reagovat na změny jejich potřeb.

Preferujeme individuální přístup ke každému zákazníkovi, kulturnost prodeje, moderní formy obchodu a naším cílem je zařadit jméno naší firmy mezi uznávané značky.

Profesionální přístup budeme uplatňovat ve všech oblastech - jakosti produktu, prodeje produktu, poskytování služeb i komunikace se zákazníky, stejně jako v oblasti případných reklamací zboží či služeb.

Tento přístup povede naší společnost k vysokému kreditu spolehlivého a profesionálního partnera.

PRACOVNÍCI A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Podstatnou součástí našeho profesionálního přístupu je vysoká profesní úroveň zaměstnanců. Chceme i nadále podporovat jejich profesní růst a odbornou způsobilost nutnou pro plnění svěřených pracovních povinností.

Především chceme u našich zaměstnanců posílit odpovědnost za jakost jejich práce, identifikovat je s cíli jakosti naší společnosti, zvýšit jejich uspokojení z práce a dosáhnout tak jejich kvalitnějšího a vysoce profesionálního přístupu k plnění pracovních povinností a k zákazníkům společnosti.

Dále chceme posílit vzájemnou komunikaci mezi všemi pracovníky společnosti a jejím prostřednictvím přispět k lepšímu uspokojení potřeb a očekávání našich zákazníků.

Budeme pokračovat ve vytvoření důstojného pracovního prostředí, včetně prostředí bezpečnosti a hygieny práce.

DODAVATELSKÉ VZTAHY

Pro zajištění veškerých požadavků a potřeb našich zákazníků budeme i nadále rozvíjet partnerské vztahy s dodavateli produktů a služeb tak, abychom zajistili pro naše zákazníky vysoce kvalitní produkty a služby.

DALŠÍ ZLEPŠOVÁNÍ V OBLASTI JAKOSTI

Vzhledem k tomu, že očekávání zákazníků se neustále vyvíjejí, chceme být připraveni na všechny tyto změny. Předpokládáme proto, že budeme systematicky sledovat a zároveň vyhodnocovat veškeré změny v požadavcích, očekávání i chování zákazníků. Na základě těchto zjištění budeme pak schopni okamžitě a pružně reagovat na změny jejich potřeb a přispět tak k dalšímu rozvoji našich služeb a výkonů.

Neustálé zlepšování kvality dodávaných produktů a služeb garantujeme sledováním nových technologií a jejich aplikací na produkty a procesy v naší společnosti.

Vedení naší společnosti se zavazuje uplatňovat politiku jakosti v každodenní práci všech zaměstnanců. Od nich pak očekává aktivní uplatňování této politiky, které by mělo vést k trvalému zlepšování veškerých procesů naší společnosti. Politika jakosti naší společnosti má zajistit poskytování služeb a výrobků na vysoké úrovni a přispívat ke zlepšení plnění požadavků našich zákazníků.

 

V Praze dne 15.4.2005 Ing. Petr PÍCHA - jednatel společnostiNEZNÁM HESLO


PŘIHLÁSIT REGISTRACE

ODKAZY - INFORMACE

Zpravodaj - Newsletter

Email: *
Jméno:
Příjmení:
 * povinný údaj
Proč zadávat email?